Oficina de Cooperació per al Desenvolupament

Recull de notícies

Cerca de notícies


Recull de notícies

03/06/2014
XII Convocatòria d'Ajuts a Projectes de Cooperació Internacional per al Desenvolupament de la Universitat de Girona
XII Convocatòria d'Ajuts a Projectes de Cooperació Internacional per al Desenvolupament de la Universitat de Girona

El Consell de Govern de la Universitat de Girona, en sessió ordinària núm. 4/14 de 29 de maig de 2014, ha aprovat la XII Convocatòria d'Ajuts a Projectes de Cooperació Internacional per al Desenvolupament.

El termini per presentar la documentació requerida finalitza el 30 de juny de 2014.

 

L'objectiu d'aquesta convocatòria d'ajuts és donar suport econòmic i fomentar la participació dels membres de la comunitat universitària en projectes de cooperació internacional. Tal com s'especifica en les Bases de la convocatòria, es posarà especial èmfasi en aquelles actuacions que incideixin en els àmbits d'alfabetització i educació fonamental, en la promoció de l'equitat científica i tecnològica, en la promoció de la salut i la protecció de la infància, entre d'altres.

La quantitat total corresponent a aquesta convocatòria és de 50.000 €, dels quals com a mínim 17.500 € es destinaran a projectes consolidats, i com a mínim 10.000 € es destinaran a projectes d’iniciació. La quantitat màxima que es pot sol·licitar en aquesta convocatòria, per projecte presentat, no pot superar els 15.000 €, inclosos Annex I i II (projecte i mobilitat).

 

NOTIFICACIÓ I BASES DE LA CONVOCATÒRIA

ANNEX I - SOL·LICITUDS AJUTS A PROJECTES

ANNEX II - SOL·LICITUDS AJUTS A MOBILITAT

 

Cal tenir en compte que s'han de presentar els dos annexos per tal de sol·licitar la mobilitat, tal com indica la convocatòria. Només caldrà presentar la sol·licitud d'ajuts a projectes, en el cas que no es demani cap ajut de mobilitat.

 

Per a qualsevol dubte o consulta:

Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG

CIAE, Campus Montilivi

Tel. +34 972 418 077

cooperacio@udg.edu