Consell Social

Arquitectura, urbanisme i ciutat

Premi i accèssits en la categoria de treballs de recerca sobre arquitectura, urbanisme i ciutat

PREMI

 

 Nom i cognoms  Juan Ramón Cárceles Román
 Títol del treball  La volta catalana: patrimoni constructiu de Catalunya
 Centre  IES Vescomtat de Cabrera (Hostalric)
ACCÈSSITS

 

 

 Nom i cognoms  Berta Fauró Canadell
 Títol del treball  La Plaça Major de Banyoles
 Centre  IES Pere Alsius i Torrent (Banyoles)
 Nom i cognoms  Baldiri Gironella Gironell
 Títol del treball  Arquitectes per al segle XXI: Norman Foster
 Centre  IES Castelló d’Empúries (Castelló d’Empúries)