Consell Social

Arquitectura, urbanisme i ciutat 2008

Premis en la categoria de treballs de recerca sobre Arquitectura, Urbanisme i Ciutat

PREMI
 Títol del treball Interiors i tractament de façanes de les cases de l'arquitecte Azemar
 Nom i cognoms Maria Barceló i Puig
 Centre IES Tamon Muntaner (Figueres)
ACCÈSSITS
 Títol del treball Optimització de l'espai
 Nom i cognoms Elisabet Fàbrega Rodríguez-Roda
 Centre Les Alzines (Girona)
 Títol del treball Projecte d'una casa autosuficient
 Nom i cognoms Abel Triolal Puigdevall
 Centre IES Pla de l'Estany (Banyoles)