If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Social Council

Arxiu de notícies

Arxiu de notícies

2/12/2019
Acte de constitució Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement
Constitució del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

El Govern de la Generalitat impulsa un pacte entre el món universitari i el sector productiu per a una societat “basada en el coneixement.
El president de la Generalitat i la consellera d’Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, presideixen el primer plenari del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement.

El principal objectiu del PN@SC és avançar cap a un país més basat en el coneixement que doni resposta als reptes econòmics, tant en competitivitat com en ocupació, però també als reptes socials, ja que el coneixement defineix la qualitat de vida d'una societat.

El PN@SC s'estructura al voltant de set eixos, en base als quals es dissenyaran, s'acordaran i s'executaran les accions per acomplir els objectius fixats:

  1. La missió i la visió del sistema de coneixement: Analitzar i dimensionar la missió de dos dels principals agents del sistema de coneixement, les universitats i els centres de recerca, per donar-los l'impuls necessari per garantir una Catalunya basada en el coneixement.

  2. Els recursos humans: Analitzar i proposar un model de personal propi, tant a les universitats com als centres de recerca.

  3. Els recursos econòmics: Establir les mesures necessàries per avançar en un model propi de suport als estudiants més desfavorits, per configurar un model de finançament sostenible i estable per a les universitats públiques, i per establir els recursos econòmics per als centres de recerca, així com per afavorir la participació de xarxes empresarials en la definició i aplicació d'estratègies, especialment en l'àmbit del desenvolupament regional.

  4. El sistema de recerca: Identificar tots els agents del sistema i diferenciar els seus rols per tal d'establir els objectius i adoptar les mesures que consolidin un sistema d'impacte mundial.

  5. El sistema de transferència, d'innovació i d'emprenedoria: Identificar tots els agents actius i el paper que desenvolupen i establir els objectius globals, així com els mecanismes d'interacció i seguiment.

  6. Les infraestructures de suport a la recerca: Generar una xarxa d'infraestructures amb una política estratègica.

  7. La interacció amb el territori i les ciutats: Coresponsabilitzar les regions de Catalunya en el desenvolupament de les polítiques d'innovació gràcies a la connexió entre educació superior, recerca i teixit industrial.

En definitiva, el PN@SC té com a missió que conflueixin les estratègies d'innovació, investigació i educació superior, tres elements que han de permetre el desenvolupament de Catalunya com un país ric, equitatiu i lliure.

L'estructura del PN@SC és la següent:

Plenari

Està presidit pel president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, i l'integra una àmplia representació del Govern, del sistema d'educació superior, del sistema de recerca i innovació, del teixit social i empresarial (partits polítics, organitzacions empresarials, sindicats, organitzacions culturals, etcètera) i de l'àmbit territorial.

Es reuneix cada 6 mesos i té com funció principal elaborar la proposta final del Pacte i tramitar-la al Departament d'Empresa i Coneixement per tal que l'elevi a l'aprovació del Govern, que l'haurà de remetre posteriorment al Parlament.

 

Taula permanent

Està presidida per la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, i està integrada per una representació més reduïda de tots els agents implicats en el Pacte.

Es reuneix cada dos mesos i té com a funció principal erigir-se en l'instrument de direcció i coordinació i, per tant organitza i vetlla l'acció dels Grups de Treball.

 

Consell consultiu

Tant el Plenari com la Taula Permanent compten amb el suport d'un Consell Consultiu de fins a 40 personalitats de l'àmbit acadèmic, científic, empresarial, social i cultural, entre d'altres, que no siguin membres del Plenari.

 

Grups de treball

L'estructura es completa amb la creació de set grups de treball que desenvoluparan els set eixos del Pacte. Són els encarregats d'elaborar una proposta de mesures concretes corresponents a cada àmbit i que s'integraran en el document final del Pacte.