Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Consejo Social

Arxiu de notícies

Arxiu de notícies

08/02/2019
Convocatòria 2019 d'ajuts al personal docent i investigador
Convocatòria 2019 d'ajuts al personal docent i investigador

El Consell Social convoca els ajuts per al personal docent i investigador per a activitats de divulgació de la recerca i de projecció impulsades per facultats o escoles, departaments, instituts universitaris de recerca i centres adscrits a la xarxa TECNIO.

Com les anteriors, aquesta convocatòria té per objecte atorgar ajuts a tot el personal docent i investigador a temps complert per a activitats de divulgació de la recerca i de projecció impulsades per Facultats o Escoles, Departaments, Instituts Universitaris de Recerca i Centres Adscrits a la xarxa TECNIO que es desenvolupin durant l’any 2019, que no siguin de caràcter intern i que, per tant, comportin una col·laboració amb la societat, o bé tinguin una incidència especial sobre aquesta, preferentment en l’àmbit de les comarques gironines o àrea d’influència de la Universitat de Girona. També tindran aquesta consideració les accions adreçades als nivells educatius preuniversitaris.