Consell Social

Arxiu de notícies

Arxiu de notícies

27/07/2018
Primera sessió de la Comissió de Centres d'Educació Secundària
Primera sessió de la Comissió de Centres d'Educació Secundària

El dilluns 23 de juliol, va tenir lloc al Consell Social la primera sessió de la Comissió de Centres d’Educació Secundària.
Entre altres temes, es varen poder identificar aquells punts forts i febles i que en les properes sessions s’aniran treballant entre els centres d’educació secundària, els Serveis Territorials d’Ensenyament a Girona i la UdG.

En aquesta sessió es va aprovar la proposta de Reglament d’Organització i Funcionament de la Comissió de Centres d’Educació Secundària (CES), per elevar-la al pròxim Ple del Consell Social per al seu debat i aprovació, si s'escau.