Consell Social

Arxiu de notícies

Arxiu de notícies

08/06/2018
Creació de la Comissió de Centres d’Educació Secundària (CES)
Comissió de Centres d’Educació Secundària (CES)

El Consell Social crea la Comissió de Centres d’Educació Secundària (CES) i se’n nomena els membres (acord del Ple del Consell Social 5/2018 de 5 de juny) a iniciativa de l’actual equip de govern de la UdG.

Aquesta Comissió estarà formada per representants de la Universitat de Girona (UdG), representants de centres d’ensenyament de secundària de les comarques gironines, representant del Serveis Territorials d’Ensenyament a Girona de la Generalitat de Catalunya i representants del Consell Social (UdG).

La Comissió es crea per promoure la participació dels CES i del Serveis Territorials de Girona del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en la Universitat de Girona, i que, per les seves competències, activitats, coneixements o experiència, puguin contribuir a complir millor les funcions que el Consell Social té encomanades. La Comissió també tindrà com a objectiu promoure la participació de la Universitat en l’educació secundària de les comarques gironines a través de la col·laboració amb els centres d’educació secundària.