Consell Social

Arxiu de notícies

Arxiu de notícies

08/06/2018
Creació de la Comissió de Territori (TER)
El Consell Social crea la Comissió de Territori (TER)

El Consell Social crea la Comissió de Territori (TER) i se’n nomena els membres (acord del Ple del Consell Social 5/2018 de 5 de juny) a iniciativa de l’actual equip de govern de la UdG.

Aquesta Comissió estarà formada per representants de la Universitat de Girona (UdG), representants d’Ajuntaments de les comarques gironines i representants del Consell Social (UdG).

La Comissió es crea per promoure la participació dels Ajuntaments amb la Universitat de Girona, i que, per les seves competències, activitats, coneixements o experiència, puguin contribuir a complir millor les funcions que el Consell Social té encomanades. Tanmateix, per promoure la participació de la Universitat en el Territori de les comarques gironines, a través, de la col·laboració amb els Ajuntaments