Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Consejo Social

Arxiu de notícies

Arxiu de notícies

21/09/2017
Declaració institucional a les Universitats Públiques Catalanes
Declaració institucional a les Universitats Públiques Catalanes

Els set Presidents/Presidentes dels Consells Socials de les Universitats Públiques Catalanes sotasignen la declaració subscrita pels rectors que seguidament reproduïm:

Els sota-signants, rectors i rectora d'universitats públiques catalanes, davant de la situació que viu Catalunya, condemnen els episodis coercitius de la llibertat d'expressió que s'estan produint en els darrers dies.

Reivindiquem el diàleg com l'única via possible per l'enteniment en democràcia des del convenciments que la llibertat d'expressió i el respecte a l'altre i a les lleis són pilars essencials i irrenunciables de la democràcia.

La visió universal que és pròpia de la universitat obliga a fixar-se en els valors més fonamentals que estan a la base de la convivència i els drets de les persones. Totes les autoritats i institucions han d'actuar amb un respecte escrupolós a aquests valors originals de la democràcia i de la llibertat.

Rosa Núria Aleixandre, presidenta del Consell Social de la UdG

Gabriel Masfuroll, president del Consell Social de la UAB

Joan Corominas, president del Consell Social de la UB

Ramon Carbonell, president del Consell Social, de la UPC

Núria Basi, presidenta del Consell Social de la UPF

Delfi Robinat, president del Consell Social de la UdL

Joan Pedrerol, president del Consell Social de la UrV