Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Consejo Social

Arxiu de notícies

Arxiu de notícies

03/05/2017
Signatura del Conveni de Col·laboració entre el Consell Social de la UdG i la Fundació Jaume Casademont
Signatura del Conveni de Col·laboració entre el Consell Social de la UdG i la Fundació Jaume Casademont

Aquest acord té per objecte regular el marc de col·laboració entre les entitats signatories per l'atorgament de les beques Jaume Casademont

L'objectiu central de la beca es afavorir l'emprenedoria i potenciar la transversalitat dels projectes que es presentin. L'emprenedoria social, pretén crear empreses capaces de generar, de manera sostenible, nous productes i serveis, d'obrir nous mercats amb futur i de repercutir els beneficis en la millora col·lectiva. Intentar identificar respostes davant els reptes socials que la transformació social està generant.

La BECA JAUME CASADEMONT, s'adreça al col·lectiu d'estudiants que ja han acabar els estudis de grau a la Universitat de Girona. Concretament a aquells titulats durant el curs academic en que es faci pública la convocatòria , o bé del curs academic immediatament anterior a la convocatòria.