If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Social Council

Arxiu de notícies

Arxiu de notícies

6/6/2016
Convocatòria de beques del Consell Social de la UdG per a estudis de MÀSTERS a la UdG per al curs 2016-2017
Convocatòria Màsters

La Universitat de Girona, a través del Consell Social, convoca beques, en règim de concurrència competitiva, per cursar estudis de màster durant el curs acadèmic 2016-2017.

L’objectiu d’aquesta convocatòria és captar estudiants que tinguin un bon expedient acadèmic de grau, tant si l’han cursat a la UdG com en altres universitats, i concedir-los beca per a la matrícula en els estudis oficials de màster de la Universitat de Girona que figuren en l’annex I d’aquesta convocatòria.