If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Social Council

Arxiu de notícies

Arxiu de notícies

2/29/2016
De l'1 de març fins el 8 d'abril s'obre el periode de presentació dels treballs de recerca d'estudiants de batxillerat
Periode inscripció treballs de recerca

Per 17è any consecutiu, el Consell Social de la Universitat de Girona convoca els Premis a Treballs de Recerca d’Estudiants de Batxillerat, amb la col•laboració de la demarcació de Girona del Col•legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) i la d’altres institucions.

El Consell Social de la Universitat de Girona (UdG), amb la col·laboració de la demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), convoca la 17a i la 14a edició, respectivament, dels Premis a Treballs de Recerca d’Estudiants de Batxillerat, amb l’objectiu de promoure la recerca dels estudiants d’aquest nivell educatiu en totes les àrees de coneixement.Aquests premis pretenen acostar els estudiants de batxillerat a l'ensenyament superior, en un àmbit de proximitat i col·laboració entre els centres de secundària i la Universitat de Girona.Dins la convocatòria s'integra també un premi per als treballs que tractin temes relacionats amb la joventut, promogut per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, i un premi per a treballs de recerca que tinguin com a àmbit temàtic la ciutat de Girona, promogut per l’Ajuntament de Girona.

Igualment, amb el patrocini de les dues escoles adscrites a la UdG, s'inclouen en la convocatòria un premi d'arts visuals i escèniques, amb la col·laboració de l'Escola Universitària ERAM, i un de salut i esport, en el qual col·labora l'Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES).

 

 

Bases

 

1. Es poden presentar a aquesta convocatòria treballs de recerca de batxillerat corresponents al curs 2015-2016, elaborats per alumnes dels centres de secundària de les comarques gironines i d’Osona. Els premis en la categoria de treballs de recerca sobre arquitectura, urbanisme i ciutat es restringeixen a treballs elaborats per alumnes dels centres de secundària

de les comarques de Girona.

2. Els treballs que es presentin hauran de ser obres originals i hauran de tenir el vistiplau explícit de la direcció del centre de secundària corresponent, la qual podrà avalar un màxim de

sis treballs.

3. S’atorgaran un total d'onze premis, que s’enumeren seguidament:

 • Dos premis en la categoria de treballs de recerca en humanitats i ciències socials.
 • Dos premis en la categoria de treballs de recerca en ciència.
 • Dos premis en la categoria de treballs de recerca en tecnologia.
 • Un premi en la categoria de treballs de recerca sobre arquitectura, urbanisme i ciutat.
 • Un premi en la categoria de treballs de recerca sobre temes relacionats amb la joventut.
 • Un premi en la categoria de treballs de recerca d'arts visuals i escèniques.
 • Un premi en la categoria de treballs de recerca en salut i esport.
 • Un premi en la categoria de treballs sobre la ciutat de Girona.

 

4. Els treballs guanyadors obtindran els premis següents:

 • Un ajut per l’import dels crèdits matriculats en el primer curs d’alguna de les titulacions oficials ofertes per la Universitat de Girona, per al curs acadèmic 2016-2017, fins a un màxim de 1.800 euros, en el cas que l’estudiant no tingui matrícula gratuïta, o una reducció equivalent al preu públic, en la matrícula als centres adscrits a la UdG EUSES i Escola Universitària ERAM, exclusivament per a l’any acadèmic 2016- 2017.
 • Un val per valor de 500 per adquirir llibres, música i material educatiu i informàtic. Aquest import es distribuirà de la manera següent: 300 per a lautor o autors del treball, que el podrà recollir en el moment que formalitzi la matrícula en una titulació oficial a la Universitat de Girona, 100 per al centre de secundària on sha dut a terme el treball i 100 per al tutor.
 • La difusió dels treballs premiats.

5. En la valoració dels treballs presentats, el jurat tindrà en compte els aspectes següents:

 • L’originalitat del treball de recerca i el plantejament dels objectius.
 • El rigor i el tractament científic en el desenvolupament del treball de recerca i la capacitat de síntesi, especialment en les conclusions.
 • L’originalitat de la metodologia utilitzada i la seva adequació als objectius plantejats i als continguts presentats, i l’estructuració del treball.
 • L’adequació de les fonts d’informació produïdes o emprades en el treball de recerca i l’ús adequat d’aquestes fonts.
 • La presentació del treball, el seu caràcter formalment innovador i la correcció i idoneïtat del llenguatge utilitzat.
 • En els treballs de recerca sobre la ciutat de Girona, la seva originalitat i el seu interès per a la millora del coneixement d’aspectes relacionats amb la ciutat.
 • El jurat refusarà qualsevol treball que tingui el mateix contingut d'altres estudis que s'hagin presentat en una altra convocatòria.
 • En la categoria de treballs de recerca sobre temes relacionats amb la JOVENTUT: podran presentar-se al premi aquells treballs que analitzin la realitat juvenil o les polítiques de joventut des d’una perspectiva general o sobre algun dels seus aspectes (temps lliure, esports, cultura, salut, educació, treball, etc.). Es valorarà especialment que els treballs aprofundeixin en el coneixement dels joves, els seus gustos, hàbits, pràctiques, interessos o que facin aportacions que puguin contribuir al disseny de millors polítiques de joventut. Els treballs que optin a aquest premi han de tenir “joventut” o “joves” entre les paraules clau d’indexació.
 • En la categoria de treballs de recerca d’arts visuals i escèniques: podran presentar-se al premi projectes de les àrees competencials del Grau en Audiovisual i Multimèdia, com ara projectes de comunicació o producció en fotografia, audiovisual, 3D, so, disseny gràfic, app o web, i del Grau en Arts Escèniques com ara projectes d’interpretació, creació teatral, dramatúrgia i escenotècnia, o vinculats a la creació escènica i les noves tecnologies. 

6. Els premis s’atorgaran per decisió de jurats específics integrats principalment per professors de la Universitat de Girona i dels centres adscrits EUSES i Escola Universitària ERAM i per professors de batxillerat. En el cas dels premis d’àmbit local, el jurat incorporarà tècnics de l’Ajuntament de Girona. La Direcció General de Joventut actuarà com a avaluadora dels treballs específics sobre joventut. Per als treballs que aspirin al premi en l’àmbit d'arquitectura, urbanisme i ciutat, el jurat estarà constituït per membres de la Junta del COAC – Demarcació de Girona.

7. Els jurats podran declarar deserts els premis als quals no s’hagin presentat treballs amb mèrits suficients.

8. Per facilitar la difusió dels treballs guanyadors, amb l’acceptació del premi l’autor o autors cediran a la Universitat de Girona, sense límit temporal, el dret a portar a terme la publicació del treball i/o la seva comunicació pública per Internet. En qualsevol cas, en la difusió s’indicaran el nom de l’autor o dels autors i el nom del centre de secundària al qual pertanyen.9. S’ha d’adjuntar una còpia del treball que es presenta als premis, en format PDF, al formulari de sol·licitud que es publicarà a la pàgina web dels premis (http://www.udg.edu/premis_recerca).

El termini d’admissió d’originals acabarà el divendres 8 d'abril de 2016.L’acte de lliurament dels premis es farà el divendres 17 de juny de 2016.