If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Social Council

Arxiu de notícies

Arxiu de notícies

2/2/2016
Periode d'inscripció per ser avaluador als treballs de recerca d'estudiants de batxillerat
Periode d'inscripció per ser avaluador als treballs de recerca d'estudiants de batxillerat

El Consell Social de la Universitat de Girona (UdG), amb la col·laboració de la demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), convoca la 17a i la 14a edició, respectivament, dels Premis a Treballs de Recerca d’Estudiants de Batxillerat.

Condicions per participar l'avaluació dels Premis a treballs de recerca d'estudiants de batxillerat

 1. Ser professor/a de la Universitat de Girona o ser professor/a d’un centre de secundària de les comarques gironines i d'Osona.
 2. Els avaluadors escollits hauran d’estar disponibles del 2 al 22 de maig, període d’avaluació dels treballs  
  • L’acte de lliurament dels premis serà el 17 de juny de 2016. (Lloc i hora a concretar)
 3. Per a l’avaluació dels treballs, s'utilitzarà el formulari i s'aplicaran els criteris que l’organització hagi establert.
 4. Als avaluadors se’ls obsequiarà amb un val de 100€ de la cooperativa ABACUS (No acumulable amb el descompte a socis).
 5. L'organització dels premis, notificarà als sol·licitants, l’acceptació de la sol·licitud i confirmarà la seva condició d'avaluador o de reserva a finals d’abril.

Procediment de selecció dels avaluadors dels Premis a treballs de recerca d'estudiants de batxillerat

 1. El dia 2 de febrer de 2016 s'inicia una crida pública al professorat de la Universitat de Girona i dels centres de secundària de les comarques gironines I d'Osona.
 2. El professorat que vulgui participar en l'avaluació haurà d’emplenar un formulari via web abans del 14 de febrer de 2016, data en què finalitza el termini. El sol·licitant farà constar, per ordre de preferència, fins a 2 àrees possibles per avaluar, com a màxim.
 3. L'organitzacíó dels premis, una vegada tancat el termini de presentació, confeccionarà les llistes dels professors sol·licitants per àmbits i àrees en funció dels treballs presentats, de les àrees escollides pels avaluadors i atenent a l'equilibri entre professors de secundària i d'universitat. Un professor de secundaria no rebrà treballs que hagin pogut presentar alumnes del centre de secundària on és professor. Així mateix, es tindran presents les incompatibilitats familiars.
 4. A l’hora de seleccionar als avaluadors, tindran preferència aquells professors que hagin estat avaluadors en l’edició anterior i ho especifiquin.
 5. Totes aquelles persones que estiguin afectades per l’art. 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 27 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, cal inexcusablement que ho comuniquin. En particular, aquesta llei preveu com a causes d’abstenció i recusació "tenir qüestió litigiosa pendent amb qualsevol interessat, tenir parentiu de consanguinitat o amistat íntima o enemistat manifesta". La inclusió d’una sol·licitud a les llistes indicades no impedeix la seva posterior exclusió, si es detecta la falsedat o incorrecció de les dades al·legades.