Consell Social

Arxiu de notícies

Arxiu de notícies

22/10/2014
Reunió sobre els Fons estructurals i RIS3CAT i l'Estratègia de transferència del coneixement Universitat-Empresa
Reunió sobre els Fons estructurals i RIS3CAT i l'estratègia industrial per a Catalunya

La presidenta del Consell Social es va reunir amb el Director General d'Indústria, la Directora d'Innovació Empresarials, el Director dels Serveis Territorials d'Empresa i Ocupació i el Director d'AQU Catalunya, juntament amb el vicerector de planificació, innovació i empresa i el vicerector de recerca de la UdG.

Per tal d'establir un canal de comunicació que ens permeti l'avaluació de la transferència des de la Universitat cap a l'empresa, de manera que el professorat universitari que realitza transferència, aquesta li sigui avaluada i reconeguda, s'intentarà establir uns paràmetres objectius que valorin aquesta transferència, tant per part d'Empresa (receptora del coneixement) com per a la Universitat (emisora del coneixement), amb la finalitat última que les nostres empreses siguin més competitives en el mercat.