Consell Social

Arxiu de notícies

Arxiu de notícies

25/06/2014
Convocatòria de la Càtedra de Responsabilitat Social Universitària de la UdG, amb la col·laboració del Consell Social
Convocatòria de la Càtedra de Responsabilitat Social Universitària de la UdG, amb la col·laboració del Consell Social

El curs l’organitza la Xarxa de Càtedres Santander. Consulta el programa i les bases reguladores dels ajuts que faciliten la Càtedra de RSU i el Consell Social de la UdG, amb la finalitat que 10 estudiants de la nostra universitat hi puguin participar.

El curs l’organitza la Xarxa de Càtedres Santander. Consulta el programa i les bases reguladores dels ajuts que faciliten la Càtedra de RSU i el Consell Social de la UdG, amb la finalitat que 10 estudiants de la nostra universitat hi puguin participar.

Bases reguladores per obtenir aquest ajuts les podeu trobar aquí.

El Curs té com a principal objectiu informar de les possibles accions a favor del respecte i la protecció dels drets humans com instruments imprescindibles per a l’assoliment d’una competitivitat socialment responsable en el desenvolupament de l’activitat empresarial en el context econòmic global.

En el curs hi participen representants d’organismes internacionals, de l’àmbit iberoamericà, d’institucions europees i de diferents governs, que informaran dels seus respectius Plans i Guies d’actuació. Hi intervindran institucions públiques i privades de referència al nostre país, que orienten i promouen bones pràctiques; així com organitzacions, associacions i professionals del sector de la consultoria, que aconsellen sobre aquest tipus de polítiques empresarials responsables; empreses que han dissenyat o estan dissenyant estratègies de gestió responsable en la seva cadena de subministrament; membres de ONGs, UNICEF i Amnistia Internacional; acadèmics, juristes o especialistes en organització d’empreses que col·laboren en la construcció d’un model sobre Empreses i Drets Humans.

El curs compta amb un Consell consultiu format per experts de reconegut prestigi, així com els responsables de la “Red de Cátedras de RSC del Santander (Universidad de Alcalá, Universidad de Salamanca, Universidad Francisco de Vitoria, Universidad de Castilla- La Mancha, Universidad de Málaga, Nebrija Universidad i la Universitat de Girona)”.

El programa del curs el podeu consultar en el següent enllaç:

http://www.ucm.es/data/cont/docs/71-2014-04-16-73205.pdf

 


La Comissió estarà integrada per la directora de la Càtedra de Responsabilitat Social Universitària, la Presidenta del Consell Social o persona en qui delegui, l’adjunt a la Secretaria General per a la política cultural i les càtedres de la UdG,  un membre de la càtedra  que representin als diferents àmbits de la  mateixa, un representant del Consell d’Estudiants i un membre del personal d’administració i serveis designat per l’administradora de la Facultat d’Educació i Pedagogia, que actuarà com a secretària.

Per l’avaluació es tindrà en compte:

-       La mitja de notes de l’expedient acadèmic fins al curs 2012-13. Es calcularà d’acord al RD 1125/2003. (fins a 5 punts)

-       Els aspectes del CV de l’estudiant vinculats a la Responsabilitat Social ( fins a 3 punts)

-       Les motivacions per assistir al curs ( fins a 2 punts)