If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Social Council

Arxiu de notícies

Arxiu de notícies

3/10/2014
Convocatòria 2014 d'ajuts del Consell Social
Convocatòria 2014 d'ajuts del Consell Social

El Consell Social de la Universitat de Girona ha acordat fer pública una convocatòria d'ajuts, amb un import màxim de 1.500€ i una dotació total de 36.000€, per a activitats de divulgació científica i de projecció impulsades per facultats, escoles, departaments, instituts universitaris de recerca, càtedres o centres de la xarxa Tecnio de la UdG.

Aquesta convocatòria té com a finalitat atorgar ajuts per a activitats de divulgació científica i de projecció impulsades per facultats, escoles, departaments, instituts universitaris de recerca, càtedres o centres de la xarxa Tecnio de la UdG que es desenvolupin durant l’any 2014, que no siguin de caràcter intern i que, per tant, comportin una col·laboració amb la societat o una especial incidència sobre aquesta, preferentment en l’àmbit de les comarques gironines.

 

Específicament, es valorarà el grau d’orientació de les activitats a:

 

        • L’impacte social i la divulgació de la recerca

        • L’emprenedoria

        • La dinamització cultural

        • La formació no reglada i l’extensió universitària

        • La integració i la solidaritat

 

El termini de presentació de sol·licituds és del 10 de març al 23 d’abril de 2014.

 

Podeu consultar les bases de la convocatòria al lloc web del Consell Social