Consell Social

Arxiu de notícies

Arxiu de notícies

04/12/2013
Jornada de la Va edició de l'enquesta d'inserció laboral als estudiants universitaris
Enquesta inserció laboral

La secretària tècnica del Consell Social, assisteix a la Jornada de la Va edició de l'enquesta d'inserció laboral als estudiants universitaris, a la Universitat Pompeu Fabra.

Des de fa ja més d'una década l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) i les universitats catalanes, amb la col·laboració dels consells socials, realitza amb una periodicitat triennal una enquesta d'inserció laboral als estudiants universitaris.

Del gener al març de 2014 l'Agència durà a terme el treball de camp de la Va edició de l'estudi d'Inserció Laboral, que a banda d'enquestar els estudiants de cicle que van finalitzar els seus estudis l'any 2010, i els estudiants de doctorat de 2009 i 2010, també s'enquestaran, per primer cop, els estudiants de màster de les promocions 2010 i 2011.

Una de les novetats d'aquesta edició és la incorporació dels indicadors més rellevants pel que fa a cicles al web d'indicadors docents per al desenvolupament i anàlisi de les titulacions WINDDAT. 

D'una banda, a la jornada s'ha informat sobre la situació de la Va edició de l'enquesta d'inserció laboral; d'altra banda, s'ha mostrat els indicadors de cicles d'inserci´olaboral que s'han incorporat al WINDDAT per poder rebre posteriorment l'opinió dels serveis d'orientació professional i de captació d'estudiants de les universitats de cara al seu perfeccionament, i finalment, reflexionar sobre els instruments i polítiques i accions que es poden desenvolupar en relació amb la captació d'estudiants de fora de Catalunya o bé d'orientació professional per als nostres graduats i graduades.