If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Social Council

Normativa

Contacte

Consell Social
Pujada dels Alemanys, 16 1r pis
17071 GIRONA
tel. 972 41 81 12
fax 972 41 89 54
www.udg.edu/consellsocial

secret.csocial@udg.edu

Normativa

       

NORMATIVA AUTONÒMICA

 

NORMATIVA UNIVERSITÀRIA

           
  • Estatuts de la UdG. ACORD GOV/94/2011, de 7 de juny, pel qual s'aprova la modificació dels Estatuts de la Universitat de Girona i es disposa la publicació del seu text íntegre.

 

 

NORMATIVA ESTATAL