Consell Social

Acords

Contacte

Consell Social
Pujada dels Alemanys, 16 1r pis
17071 GIRONA
tel. 972 41 81 12
fax 972 41 89 54
www.udg.edu/consellsocial

secret.csocial@udg.edu

Acords presos pel Cosell Social entre 1998 i 2010

Acords 1998-2010

Acords presos pel Consell Social a partir d'octubre de 2010

Any Òrgan Acte administratiu
Any Òrgan Acte Sessió Article
2018 Ple del Consell Social Resolucions Resolució del rector, de data 19 d’abril de 2018, sobre autorització de signatura i atorgament de mandat en matèria de contractació pública
2018 Ple del Consell Social Acords 5/2018 Creació i composició de la Comissió de Centres d’Educació Secundària del Consell Social
2018 Ple del Consell Social Acords 6/2018 Nomenament de dos membres del Consell Social a la Comissió del Pla Estratègic UdG2030
2018 Ple del Consell Social Acords 6/2018 Signatura d’un conveni regulador de concessió d’una subvenció directa al Patronat Politècnica de la UdG per al finançament de la figura del director tècnic i de la a de tècnic d’atracció de talent del Patronat
2018 Ple del Consell Social Acords 6/2018 Criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost de la UdG per a l’exercici 2019
2018 Ple del Consell Social Acords Ple1/18 Nomenament de la gerent i les condicions del seu contracte
2018 Ple del Consell Social Acords Ple2/17 Retribucions addicionals per mèrits de recerca corresponents a la 1a convocatòria AAI 2017 Funcionari no avaluat per la CNEAI
2018 Ple del Consell Social Acords Ple2/18 Canvi de representant del Consell Social al Patronat de la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació
2018 Ple del Consell Social Acords Ple2/18 Nomenament d'un representant del Consell Social al Consell de Govern de la UdG
2018 Ple del Consell Social Acords Ple2/18 Prorrogació per l'any 2018 i successius, de la bonificació del 75% en el pagament del lloguer de diferents aules de la Facultat de Dret per a dur a terme els exàmens oficials de català de la Direcció general de Política Lingüística
2018 Ple del Consell Social Acords Ple2/18 Retribucions addicionals per mèrits de gestió corresponents a la convocatòria 2016
2018 Ple del Consell Social Acords Ple2/18 Retribucions addicionals per mèrits de docència per al personal docent funcionari i laboral corresponents a la convocatòria 2016
2018 Ple del Consell Social Acords Ple2/18 Retribucions addicionals per mèrits de recerca corresponents a la 2a convocatòria AAI 2017 Funcionari
2018 Ple del Consell Social Acords Ple2/18 Informe favorable al Consell de Govern, sobre la desadscripció dels estudis en turisme impartits per l’Escola Universitària de Turisme CETA de Barcelona, adscrita a la Universitat de Girona
2018 Ple del Consell Social Acords Ple3/18 Nomenament dels representants del Consell Social al Consell de Govern de la UdG
2018 Ple del Consell Social Acords Ple3/18 Modificació de la Relació de Llocs de Treball de la UdG
2018 Ple del Consell Social Acords Ple3/18 Adhesió de la UdG a l'Associació Agrofòrum 2050
2018 Ple del Consell Social Acords Ple3/18 Informe al Consell de Govern, de la memòria del Màster en Ciència i Tecnologia dels Recursos Hídrics
2018 Ple del Consell Social Acords Ple3/18 Informe al Consell de Govern, de la memòria del Màster en Primatologia
2018 Ple del Consell Social Acords Ple4/18 Atorgament de les retribucions addicionals per mèrits de docència corresponents a les convocatòries: d'avaluació de l'activitat docent del PDI laboral interí, convocatòria extraordinària 2016 i d'avaluació de l'activitat docent del PDI laboral interí, convocatòria ordinària 2017
2018 Ple del Consell Social Acords Ple4/18 Atorgament de les retribucions addicionals per mèrits de recerca corresponents a les convocatòries: IRAR interins 2016, IRAR interins 2017, IRAR interins 2016 (favorable per estimació de recurs) i IRAR interins 2017 (favorable per estimació de recurs)
2018 Ple del Consell Social Acords Ple4/18 Atorgament de trams docents corresponents a la convocatòria del 2017
2018 Ple del Consell Social Acords Ple4/18 Atorgament de les retribucions addicionals per mèrits de recerca corresponents a la 1a convocatòria AAI Contractat 2017 (estimació de recurs)
2018 Ple del Consell Social Acords Ple4/18 Proposta de despesa pluriennal relativa a la contractació de serveis de comunicació a la UdG per a potenciar la relació entre la Universitat i els agents econòmics i socials de l’àrea d’influència de Girona
2018 Ple del Consell Social Acords Ple4/18 Proposta de despesa pluriennal relativa als costos segons les bases de la convocatòria d’ajuts de col·laboració a la biblioteca de la Universitat de Girona per al curs 2018/2019
2018 Ple del Consell Social Acords Ple4/18 Preus dels màsters propis per al curs 2018-19 (1a convocatòria)
2018 Ple del Consell Social Acords Ple4/18 Informe al Consell de Govern sobre la memòria del Grau en Tècniques de Gestió de PIME
2018 Ple del Consell Social Acords Ple4/18 Informe al Consell de Govern sobre la memòria del Màster Universitari en Economia i Empresa
2018 Ple del Consell Social Acords Ple4/18 Informe al Consell de Govern sobre la memòria del Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació (introducció modalitat semi presencial)
2018 Ple del Consell Social Acords Ple4/18 Informe al Consell de Govern sobre les modificacions de les memòries dels graus de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials: Economia, ADE i Comptabilitat i Finances
2018 Ple del Consell Social Acords Ple4/18 Informe al Consell de Govern sobre les modificacions de les memòries dels graus de la Facultat de Lletres: Grau en Comunicació Cultural, Grau en Geografia Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient, Grau en Filosofia, Grau en Història, Grau en Història de l'Art, Grau en Llengua i Literatura Catalanes i Grau en Llengua i Literatura Espanyoles
2018 Ple del Consell Social Acords Ple4/18 Informe al Consell de Govern sobre la memòria de reverificació del Màster en Psicologia General Sanitària
2018 Ple del Consell Social Acords Ple4/18 Informe al Consell de Govern sobre la memòria del Màster Interuniversitari Gestió d'àrees de muntanya (coordinat per la UdL)
2018 Ple del Consell Social Acords Ple4/18 Informe al Consell de Govern sobre la memòria del Màster Interuniversitari en Enginyeria Agronòmica (coordinat per la UdL)
2018 Ple del Consell Social Acords Ple4/18 Informe al Consell de Govern sobre de la memòria del Grau Dual en Logística Industrial i de Serveis Comercials (Escola Universitària de Turisme Mediterrani)
2018 Ple del Consell Social Acords Ple4/18 Informe al Consell de Govern sobre l'adscripció a la Universitat de Girona del Centre privat Escola de Qstura Professiona
2018 Ple del Consell Social Acords Ple5/18 Creació i composició de la Comissió de Territori del Consell Social
2018 Ple del Consell Social Acords Ple5/18 Creació i composició de la Comissió de Centres d’Educació Secundària del Consell Social
2018 Ple del Consell Social Acords Ple5/18 Informe al Consell de Govern de la memòria del Grau d'Innovació en Tèxtil i Creació de Moda de l'Escola Qstura Professional
2018 Ple del Consell Social Acords Ple6/18 Nomenament de dos membres del Consell Social a la Comissió del Pla Estratègic UdG2030
2018 Ple del Consell Social Acords Ple6/18 Liquidació de l'exercici 2017 de la UdG
2018 Ple del Consell Social Acords Ple6/18 Projecte de pressupost de la UdG per a l'exercici 2018
2018 Ple del Consell Social Acords Ple6/18 Ratificació de la modificació dels Estatus del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)
2018 Ple del Consell Social Acords Ple 7/18 Reglament d'organització i funcionament de la Comissió de Territori (TER)
2018 Ple del Consell Social Acords Ple 7/18 Retribucions addicionals per mèrits de recerca corresponents a les convocatòries: IRAR interins 2016, IRAR interins 2017, IRAR interins 2016 (favorable per estimació de recurs) i IRAR interins 2017 (favorable per estimació de recurs)
2018 Ple del Consell Social Acords Ple 8/18 Acord d'aprovació del pressupost de la Universitat de Girona per l'exercici 2019
2018 Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni, del Consell Social Acords 2/2018 Debat i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió ordinària EPP1/18, de 8 de març
2018 Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni, del Consell Social Acords EP2/18 Ratificació de les tarifes del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) per a l'exercici 2018
2018 Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni, del Consell Social Acords EPP1/18 Proposta de despesa pluriennal relativa a la contractació electrònica en tipus aplicació com a servei dins d’un grup de compra dirigit pel Consorci de Serveis Universitaris
2018 Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni, del Consell Social Acords EPP1/18 Proposta de despesa pluriennal relativa a la contractació de la prestació del servei de manteniment de maquinari informàtic del Servei Informàtic de la UdG
2018 Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni, del Consell Social Acords EPP2/18 Proposta de despesa pluriennal relativa als costos, segons les bases de la convocatòria IFUdG2018, del programa de la UdG d'ajuts per a la contractació d'investigadors en formació (2016-2018)
2018 Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni, del Consell Social Acords EPP2/18 Proposta de despesa pluriennal relativa a la contractació d'un servei de telecomunicacions corporatives i serveis annexos dins d'un grup de compra dirigit pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)
2018 Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni, del Consell Social Acords EPP2/18 Exempció de pagament de la sala d’actes de la Facultat de Medicina, per al dia 10 de març de 2018
2018 Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni, del Consell Social Acords EPP3/18 Acord de despesa pluriennal relativa a la contractació de la subscripció a la base de dades SCOPUS (bibliografia electrònica) per a la Biblioteca de la UdG
2018 Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni, del Consell Social Acords EPP3/18 Acord de despesa pluriennal relativa a la contractació d’un servei d’escriptoris virtuals (VDI) al núvol per a un grup de compra dirigit pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) entre els que hi ha la Universitat de Girona
2018 Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni, del Consell Social Acords EPP3/18 Acord per determinar l’exempció dels preus dels crèdits reconeguts i per trasllat acadèmic dels estudiants que obtinguin plaça en el període extraordinari d’accés als estudis de grau amb un mínim de 30 crèdits reconeguts, destinada als estudiants de l’EUT CETA per la desadscripció del seu centre de la Universitat de Girona
2018 Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni, del Consell Social Acords EPP3/18 Acord despesa pluriennal relativa a la convocatòria d’ajuts de la Universitat de Girona per dotar les places del Consell d’Estudiants i del Consell d’Associacions per al curs 2018-2019
2018 Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni, del Consell Social Acords EPP3/18 Acord per autoritzar l’import de 10.000 € per completar la convocatòria dels Ajuts PDI de 2018 del Consell Social amb una dotació pressupostària inicial de 35.000 euros a càrrec dels romanents del Consell Social
2018 Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni, del Consell Social Acords EPP4/18 Acord de concessió d'un ajut a l'Institut de Ciències de l'Educació, per a la realització de les V Jornades TIC i Educació
2018 Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni, del Consell Social Acords EPP4/18 Acord pel qual s'estableixen els preus pels conceptes a què fa referència el decret de preus per al curs 2018-2019, la bonificació a aplicar sobre el preu dels màsters i les condicions d'aplicació d'exempcions per matrícules d'honor
2018 Comissió de Comunitat Universitària, del Consell Social Acords CU1/18 Atorgament del pagament d'una compensació econòmica en concepte de vestuari pel personal laboral i funcionari d'administració i serveis de la UdG
2018 Comissió de Comunitat Universitària, del Consell Social Acords CU1/18 Convocatòria 2018 d'ajuts al Personal Docent i Investigador
2018 Comissió de Comunitat Universitària, del Consell Social Acords CU2/18 Acord de les candidatures a la Distinció Jaume Vicens Vives a la Qualitat Docent Universitària, convocatòria 2018
2018 Comissió de Comunitat Universitària, del Consell Social Acords CU2/18 Resolució dels ajuts del Consell Social de la convocatòria del 2018, al personal docent i investigado
2018 Comissió de Comunitat Universitària, del Consell Social Acords CU3/18 Adjudicació de les 22 beques de col·laboració per al curs 2018-2019 del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport
2018 Comissió de Comunitat Universitària, del Consell Social Acords CU4/18 Bases de la convocatòria 2019 dels ajuts al PDI