Coneix la UdG

Serveis

Contacte

Secretaria General

Plaça Sant Domènec, 3
Edifici Les Àligues enllaç al mapa de situació
17071 Girona
Tel. 972 418003/418982
Fax 972 418031
secret.general@udg.edu