Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Conoce la UdG

Facultades y escuelas

Contacto

Universitat de Girona

Plaza Sant Domènec, 3
Edificio Les Àligues enllaç al mapa de situació
17071 Girona
informacio@udg.edu

Facultats i escoles

Facultats i escoles
Les facultats i les escoles de la Universitat de Girona són els centres encarregats de l’organització dels ensenyaments i dels processos que porten a l’obtenció dels títols oficials. Actualment, ofereixen més de quaranta titulacions que abasten els cinc principals àmbits de coneixement: Ciències, Ciències de la Salut, Ciències Socials, Humanitats i Tècnics.

Els centres docents s’ubiquen en els 3 campus: Barri Vell, Centre i Montilivi, oferint un marc immillorable per al desenvolupament integral dels nostres estudiants, gràcies a l’ampli ventall de serveis complementaris que us ofereix la UdG.