If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Get to know the UdG

Legal framework

Contact

Universitat de Girona

Pl Sant Domènec, 3
Les Àligues Building enllaç al mapa de situació
17071 Girona
informacio@udg.edu

Marc jurídic i legal

La informació que fa referència a la normativa de la Universitat de Girona la trobareu a la Seu electrònica de la UdG. seu.udg.edu