Coneix la UdG

Els campus

Els campus

La Universitat de Girona està arrelada a la ciutat, on té tres campus diferenciats (Montilivi, Barri Vell i Centre). El campus de Montilivi és de nova construcció, amb edificis emblemàtics en un espai obert; el campus del Barri Vell, erigit per la rehabilitació d'edificis històrics, és part del patrimoni històric de la ciutat; el campus Centre s'aglutina entorn de l'antiga Escola Normal, rehabilitada i convertida en seu de dos centres docents.  
Un nou espai de desenvolupament de la Universitat és el que ocupa el Parc Científic i Tecnològic, a la zona de la Creueta.
   item llista  Montilivi
   item llista  Barri Vell
   item llista  Centre

Terme Girona
Campus de Montilivi

 
Mapa de Girona on podem localitzar els diferents centres de la Universitat de Girona.


Terme Girona
Barri Vell Mercadal Centre Montilivi Parc Tecnològic