Centre d’Estudis de Postgrau

Pràctiques

Contacte

Centre d'Estudis 
de Postgrau
Parc Científic i Tecnològic de la UdG
Centre d’Empreses - Giroemprèn
Pic de Peguera, 11
17003 Girona

Tel. +34 972 210 299
cep@udg.edu

 

Com arribar al CEP:

 

Preinscripció oberta

Pràctiques

 

Pràctiques en empreses a l'estranger (Unió Europea) amb opció a beca ERASMUS

Des del Portal UNIVERSIA (Consorcio Portal Universia, S.A.) s'ofereixen pràctiques en empreses a l'estranger (dins la Unió Europea) que poden donar dret a tenir una beca ERASMUS WORK PLACEMENT.

Les ofertes de UNIVERSIA per a pràctiques en empreses a l'estranger i la gestió de candidatures es fan des del següent subapartat del seu portal: www.practicaerasmus.es


Altres opcions de pràctiques a l'estranger

Consultar el següent enllaç:

   item llista  Pràct. en empreses a l’estranger durant l’estiu


Convenis de Cooperació Educativa (CCE) 

Què és un Conveni de Cooperació Educativa?

És un acord de col·laboració entre la Universitat i l’empresa o institució (regulat pel Reial Decret 1497/1981, de 19 de juny, modificat pel Reial Decret 1845/1994, de 9 de setembre), mitjançant el qual l’estudiant que hi participa completa la seva formació realitzant un treball pràctic a l’empresa.

El resultat final és una major integració de l’estudiant de la UdG en el món de l’empresa, amb la conseqüent millora que això representa per a l’entorn laboral.

Es tracta d’un programa a tres bandes: Universitat - Empreses/Institucions - Estudiants, en el qual cada part fa unes aportacions però també n’obté uns beneficis.

Per poder signar un conveni Universitat-Empresa cal que l’estudiant estigui matriculat en algun estudi de la UdG.


Beneficis-Aportacions de l’empresa 

Aportacions:

 • Entorn de treball
 • Idees sobre la formació dels estudiants
 • Ajut econòmic, segons el cas 

Beneficis:

 • Disposar de personal qualificat
 • Baix cost, ja que es tracta de contractes universitaris no subjectes a la legislació laboral (l’alumne està cobert per l’assegurança escolar)
 • Possibilitat de contractació futura de professionals provats, formats en les tècniques de l’empresa i coneixedors de l’empresa

Beneficis-Aportacions de la Universitat

Aportacions:

 • Gestió administrativa
 • Estudiants amb una formació adequada
 • Personal de suport qualificat: professors, investigadors

Beneficis:

 • Major adequació a l’entorn laboral dels professionals que prepara
 • Millora dels plans de formació
 • Suport econòmic per fomentar i tramitar el programa de cooperació
   
Beneficis-Aportacions de l’estudiant

Aportacions: 
 • El seu treball com a becari en l’empresa
 • Els seus coneixements adquirits a la Universitat

Beneficis:

 • Contacte amb el món professional