Centre d’Estudis de Postgrau

Col·legis Professionals i Cambra de Comerç

Contacte

Centre d'Estudis 
de Postgrau
Parc Científic i Tecnològic de la UdG
Centre d’Empreses - Giroemprèn
Pic de Peguera, 11
17003 Girona

Tel. +34 972 210 299
cep@udg.edu

 

Com arribar al CEP:

 

Preinscripció oberta

Col·legis Professionals i Cambra de Comerç

En data 5 de desembre de 2012 s’han formalitzat els convenis de col·laboració amb la Cambra de Comerç i els vuit col·legis professionals de la demarcació relacionats amb els àmbits dels ensenyaments que s’imparteixen a l’EPS, i que intensifiquen la seva col·laboració.

L'objectiu dels convenis es concreta en compartir informació, organitzar activitats conjuntes, i promoure l'activitat professional i acadèmica entre els col·legiats, les empreses, i la comunitat universitària. Els convenis defineixen una via de doble sentit per comunicar l’activitat dels col·legis entre els professors i els estudiants, i la de l'Escola als professionals.

 

Col·legis professionals

 

Cambra de Comerç