Centre d’Estudis de Postgrau

Estudiar fora

Contacte

Centre d'Estudis 
de Postgrau
Parc Científic i Tecnològic de la UdG
Centre d’Empreses - Giroemprèn
Pic de Peguera, 11
17003 Girona

Tel. +34 972 210 299
cep@udg.edu

 

Com arribar al CEP:

 

Preinscripció oberta

Estudiar fora

Programes i beques de mobilitat per a estudi
ERASMUS

ERASMUS és un programa que s'adreça als estudiants de grau i postgrau que dóna la possibilitat de cursar part dels estudis en les institucions d'educació superior d'altres estats de la Unió Europea amb les quals la UdG-EPS hagi signat un acord bilateral d'intercanvi. La durada de les estades és mínim 3 mesos i màxim un curs acadèmic. Durant aquest període l'estudiant està matriculat a la UdG i al final de l’estada se li reconeixen les assignatures cursades.

 

Els estudiants amb plaça de mobilitat Erasmus poden optar a un ajut de la Comissió Europea per a estudiants del programa ERASMUS i/o sol·licitar ajuts econòmics complementaris com MOBINT (modalitat A).

 

SICUE

SICUE és un programa de mobilitat, creat per la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), que s'adreça únicament als estudiants de grau. El programa SICUE dóna la possibilitat de cursar durant un període mínim de 5 mesos i màxim de 9 mesos part dels estudis en les universitats de l’Estat espanyol amb les quals la UdG-EPS hagi signat un acord bilateral d'intercanvi. Durant aquest període l'estudiant està matriculat a la UdG i al final de l'estada se li reconeixen les assignatures cursades.

 

 
PROMETEU

El programa PROMETEU permet fer estades d’intercanvi en institucions d’educació superior, bàsicament del continent americà, amb les quals la UdG-EPS ha signat convenis marc de cooperació internacional. Aquest programa de mobilitat propi de la UdG dóna la possibilitat als estudiants de grau i postgrau de fer estades entre 3 i 6 mesos en la institució de destí. Durant aquest període l'estudiant està matriculat a la UdG i al final de l’estada se li reconeixen les assignatures cursades.

 

Els estudiants amb plaça de mobilitat PROMETEU poden sol·licitar els següents ajuts econòmics: MOBINT (modalitat B)SANTANDER GRADO, FÓRMULA SANTANDER


 

Programes de mobilitat de curta durada
Erasmus Intensive Programmes

Els Intensive Programmes o IP són tallers internacionals en el marc del programa ERASMUS per un àmbit d’estudi específic amb l'objectiu d’ampliar i millorar les oportunitats de mobilitat dels estudiants i de la institució en general. Els IP s'organitzen com a períodes de mobilitat de curta durada (mínim 10 dies hàbils) en els que estudiants i personal docent treballen en grups multinacionals en una de les institucions participants.