Centre d’Estudis de Postgrau

Beques i ajuts

Contacte

Centre d'Estudis 
de Postgrau
Parc Científic i Tecnològic de la UdG
Centre d’Empreses - Giroemprèn
Pic de Peguera, 11
17003 Girona

Tel. +34 972 210 299
cep@udg.edu

 

Com arribar al CEP:

 

Preinscripció oberta

Beques i ajuts

Ajut UdG – Banco Santander – Consell Social del la Universitat de Girona per estudiants nacionals preinscrits a màsters universitaris de la Universitat de Girona

 

Destinataris: estudiants provinents del sistema educatiu espanyol

Dotació: màxim 3.000,00€ (import parcial o total de la matrícula)

Presentació de sol·licituds: del 2 de juny al 12 de setembre de 2017

Bases convocatòria: https://www.udg.edu/tabid/24220 

 

Ajut Fundació UdG: Innovació i Formació

 

Destinataris:  estudiants preinscrits al Màster Universitari en Sostenibilitat i Gestió de l’Edificació en el Sector Turístic

Dotació: màxim 25 % import de la matricula

Presentació de sol·licituds: del 15 de maig al 6 d’octubre de 2017

Bases convocatòria: Bases de la convocatòria i sol·licitud d'ajut

 

Ajut Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona 

 

Destinataris: estudiants preinscrits al Màster Universitari en Sostenibilitat i Gestió de l’Edificació en el Sector Turístic

Dotació: màxim 25 % import de la matricula

Presentació de sol·licituds: del 15 de maig al 6 d’octubre de 2017

Bases convocatòria: S'ha de sol·licitar al Col·legi d’aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona

 

 

Ajut Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Girona (Cetig)

 

Destinataris: estudiants preinscrits al Màster Universitari en Sostenibilitat i Gestió de l’Edificació en el Sector Turístic

Dotació: màxim 200 €

Presentació de sol·licituds: del 15 de maig al 6 d’octubre de 2017

Bases de la convocatòria: S'ha de sol·licitar al Col·legi d’enginyers tècnics de Girona

 

 

Préstec universitari PREPOST 2016

És un préstec per a pagar la matrícula de doctorat, máster o postgrau universitari que sigui impartit per una universitat, o per centres adscrits a alguna universitat promogut per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) i gestionat per la Caixa d'Enginyers. Addicionalment s'hi podran adherir titulats universitaris amb residència fiscal fora de Catalunya, sempre i quan es matriculin en una universitat del sistema universitari català. De manera opcional i condicionada hi ha la possibilitat d'obtenir una disposició mensual, de caràcter compensatori, durant el període de durada dels estudis.

  • Contacte:prestecs.agaur@gencat.cat
  • Termini: de l'1 de gener de 2016 fins el 12 de desembre de 2016 (per a la presentació de sol·licituds)
  • La data màxima per a la gestió del préstec amb l'entitat bancària serà fins al 31 de desembre de 2016

 

Finançament de la matrícula

Els estudiants matriculats a les activitats del curs acadèmic 2015-2016 i 2016-2017 poden finançar el pagament de la matrícula en 10 quotes.

La Fundació ha establert convenis amb condicions preferents pels seus alumnes amb les següents entitats:

 

 

 

Bonificacions FUNDACIÓN TRIPARTITA

Per gestionar aquesta bonificació poseu-vos en contacte amb el Departament de Recursos Humans de la vostra empresa.