Càtedra Internacional UNESCO Desenvolupament Humà Sostenible

Càtedra a la UdG

Contacte

Càtedra UNESCO Desenvolupament Humà Sostenible

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Campus Montilivi (planell de situació: mapa)
17071 Girona
Espanya

Tel. (+34) 972 41 9788
Mòbil (+34) 628128852
Fax (+34) 972 41 8032
sec.cunescodhs@udg.edu

UNESCO

 
Gencat
 
UNESCOcat
 
Universidad de la Habana
 
ARSChile
 
Rio de Janeiro
 
Coordinadora
 
UDG formació

 

CÀTEDRA UNESCO DE DESENVOLUPAMENT HUMÀ SOSTENIBLE DE LA UdG

 

A partir del Conveni de 9 d’agost de 2004 entre el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Girona per a contribuir al finançament de la Càtedra Internacional UNESCO, la Universitat de Girona va crear la Càtedra UNESCO de Desenvolupament Humà Sostenible per acord del Consell de Govern de 28 d’abril de 2005; amb la mateixa data, el rector va nomenar al Dr. Jordi de Cambra com a director d’aquesta Càtedra. El conveni esmentat va ser renovat mitjanzant un nou Conveni entre el Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Girona, de data 9 de juliol de 2007.

 

El 10 d'abril de 2013 una resolució de la rectora Dra. Ana María Geli,  nomena al Dr. Gonzalo Escobar Marulanda com director de la Càtedra UNESCO de Desenvolupament Humà Sostenible de la Universitat de Girona. Amb data 26 de novembre el Dr. Escobar és nomenat Coordinador General de la Càtedra Internacional Unesco "Desenvolupo Humà Sostenible: Equitat, Participació i Educació Intercultural" Xarxa Unesco/Unitwin "Medeuramérica per al desenvolupament humà".