Càtedra Internacional UNESCO Desenvolupament Humà Sostenible

Activitats

Contacte

Càtedra UNESCO Desenvolupament Humà Sostenible

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Campus Montilivi (planell de situació: mapa)
17071 Girona
Espanya

Tel. (+34) 972 41 9788
Mòbil (+34) 628128852
Fax (+34) 972 41 8032
sec.cunescodhs@udg.edu

UNESCO

 
Gencat
 
UNESCOcat
 
Universidad de la Habana
 
ARSChile
 
Rio de Janeiro
 
Coordinadora
 
UDG formació

 

Activitats

 

D’acord amb la filosofia del Programa UNITWIN i de Càtedres UNESCO, i en coherència amb els objectius i característiques de la Càtedra i de la Xarxa, el Pla d’Activitats pretén potenciar perspectives acadèmiques transdisciplinàries sobre el Desenvolupament Humà i sinèrgies transdisciplinàries entre docència, recerca, extensió i cooperació.

A més, es tracta de salvar la estèril separació entre teoria i investigació, i d’evitar la fractura entre la teoria i la seva aplicació pràctica. Per aquest motiu, els programes de formació (teòrica i pràctica) s’articulen amb programes de recerca (bàsica i aplicada) i amb plans d’acció, d’acord amb les necessitats específiques dels diferents entorns socials de les institucions membres de la Càtedra y de la Xarxa.

D’acord amb aquests criteris, el Pla d’Activitats te un caràcter integral amb interconnexions i sinèrgies entre les diferents activitats.

En moltes activitats existeix algun tipus de cooperació (bilateral o multilateral, a escala nacional o internacional) entre les co-seus de la Càtedra Internacional UNESCO i/o entre elles i la resta d’institucions membres de la Xarxa.

Les activitats desenvolupades per la Càtedra des de la seva creació estan recollides a les Memòries Anuals presentades en català a la Universitat de Girona, al Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació i al Departament d'Innovació, Universitat i Empresa (DIUE) de la Generalitat de Catalunya, i als Informes Anuals presentats en castellà a la UNESCO.

 

Memòries Anuals presentades en català a la Universitat de Girona

 

Memòria 2013


Memòria 2012


Memòria 2011


Memòria 2010


Memòria 2009

 

Memòria 2008 

 

Memòria 2007

 

Memòria 2006

 

Memòria 2005

 

 Informes Anuals presentats en castellà a la UNESCO:

         

Informe 2012

 

Informe 2011

 

Informe 2010

 

Informe 2009

 

Informe 2008

 

Informe 2007

 

Informe 2006