Càtedra Internacional UNESCO Desenvolupament Humà Sostenible

Docència

Contacte

Càtedra UNESCO Desenvolupament Humà Sostenible

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Campus Montilivi (planell de situació: mapa)
17071 Girona
Espanya

Tel. (+34) 972 41 9788
Mòbil (+34) 628128852
Fax (+34) 972 41 8032
sec.cunescodhs@udg.edu

UNESCO

 
Gencat
 
UNESCOcat
 
Universidad de la Habana
 
ARSChile
 
Rio de Janeiro
 
Coordinadora
 
UDG formació

 

Docència

Els diferents nivells del Programa de Formació (que inclou grau, postgrau i extensió/formació continua) s’estructuren, d’acord amb el caràcter multidimensional del paradigma del Desenvolupament Humà Sostenible, a partir dels següents mòduls:

  • Cap a una concepció alternativa del desenvolupament: conceptes generals del Desenvolupament Humà Sostenible.
  • Epistemologia, metodologia i tècniques de recerca transdisciplinars.
  • Societat i Desenvolupament Humà Sostenible.
  • Economia i Desenvolupament Humà. Sostenible
  • Cultura, educació i Desenvolupament Humà Sostenible.
  • Medi ambient i Desenvolupament Humà Sostenible.
  • Drets Humans i Desenvolupament Humà Sostenible.
  • Cooperació Internacional i Desenvolupament Humà Sostenible.
  • Política social i plans d’actuació participatius per al Desenvolupament Humà Sostenible.

Per a informació completa de  les activitats de docència desenvolupades per la Càtedra, vegeu les memòries i informes d'activitats.

 

Entre els programes executats actualment en destaquem els següents:

 

1. DOCÈNCIA

El Programa de Formació inclou docència de grau, postgrau i extensió/formació contínua:

 

1.1. Grau:

 

1.1.1. Introducció de la temàtica del desenvolupament humà sostenible a les assignatures de Teoria Social (Diplomatura en Gestió i Administració Pública), Sociologia (Llicenciatura en Ciències del Treball), Sociologia (Llicenciatura en Criminologia) i Sociologia de l’Educació (Diplomatures de Mestres Educació Infantil, Educació Primària, Educació Estrangera, Educació Musical i Educació Física). Tot i tractar-se d’assignatures de plans d’estudis en extinció, es van continuar oferint durant l’any 2010. UdG, cursos 2009/10 i 2010/11.

 

1.1.2. Introducció de la temàtica del desenvolupament humà sostenible en els plans d’estudis dels nous graus que es van començar a cursar a la Universitat de Girona el curs 2009/10. Concretament la perspectiva de desenvolupament humà sostenible va ser introduïda al mòdul de Societat, Família i Escola (Grau de Mestre/a en Educació Primària i Grau de Mestre/a en Educació Infantil); així com a les assignatures d’Introducció a la Sociologia dels estudis de Criminologia i Ciències Polítiques i de l’Administració. UdG, cursos 2009/10 i 2010/11. Finalment i també a primer curs, l’assignatura de Sociologia en els nous graus d’Economia i d’Administració i Direcció d’Empreses. UdG, curs 2010/11.

 

1.2. Postgrau:

1.2.1. Quarta edició del Màster en “Desenvolupament Humà Sostenible, Globalització i Desenvolupament Local”, aprovada pel Consell de Govern de la UdG el 25 de febrer de 2010 UdG, curs 2010/11. Direcció: Jordi de Cambra (UdG); coordinació: Ana Urmeneta (UdG). Hi participa professorat de les Universitats Autònoma de Barcelona, Barcelona i Girona, i altres membres de la Càtedra Internacional i de la Xarxa. Es va començar a impartir el setembre de 2010 i finalitzarà el juny de 2011. Aquest Màster ha estat avaluat per la UNESCO com “low-cost high quality MSc in Sustainable Development”.

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001477/147786E.pdf  (p. 49).

Informació a la Fundació UdG Innovació i Formació

Fulletó en format pdf

 

1.2.2. Segones edicions, aprovades pel Consell de Govern de la UdG el 25 de febrer de 2010, dels següents Diplomes i Cursos de Postgrau, curs 2010/11 sota la direcció de Jordi de Cambra i la coordinació d’Ana Urmeneta:

Fulletó en format pdf

 

1.2.2.1. Diploma de Postgrau en Anàlisi Transdisciplinar del Desenvolupament Humà Sostenible i la Globalització.

Informació a la Fundació UdG Innovació i Formació

 

1.2.2.2. Diploma de Postgrau en Aspectes Socioeconòmics i Mediambientals del Desenvolupament Humà Sostenible i la Globalització.

Informació a la Fundació UdG Innovació i Formació

 

1.2.2.3. Diploma de Postgrau en Aspectes Socioculturals del Desenvolupament Humà Sostenible i la Globalització.

Informació a la Fundació UdG Innovació i Formació

 

1.2.2.4. Curs de Postgrau en Desenvolupament Humà Sostenible, Globalització Econòmica i Desigualtats Socials.

Informació a la Fundació UdG Innovació i Formació

 

1.2.2.5. Curs de Postgrau en Desenvolupament Humà Sostenible, Globalització Econòmica i Medi Ambient.

Informació a la Fundació UdG Innovació i Formació

 

1.2.2.6. Curs de Postgrau en Desenvolupament Humà Sostenible, Desigualtats Socials, Cultura i Educació.

Informació a la Fundació UdG Innovació i Formació

 

1.2.2.7. Curs de Postgrau en Desenvolupament Humà Sostenible, Drets Humans i Cooperació Internacional.

Informació a la Fundació UdG Innovació i Formació

 

1.2.3. Quarta edició del Diploma Universitari de Postgrau en “Direcció Estratègica per a la Direcció d’ONG”. Buenos Aires, Curs 2009/10. En col·laboració amb la Fundación UNIDA (Buenos Aires, Argentina, membre de la Xarxa) i la Fundació Universitat de Girona Innovació i Formació. Direcció: Jordi de Cambra; coordinació: Lucio Capalbo (Fundación UNIDA).

Informació a la Fundación UNIDA

 

 

1.2.4. Cinquena edició (ampliada) del Diploma Universitari de Postgrau en “Direcció Estratègica per a la Direcció d’ONG”, que pasa a portar el títol de “Gestió del Desenvolupament Humà Sostenible”, amb tres itineraris: “Direcció d’ONG”, “Desenvolupament Local Endògen” i “Economia Social i Solidària”. Buenos Aires, Curs 2010/11. En col·laboració amb la Fundación UNIDA (Buenos Aires, Argentina, membre de la Xarxa) i la Fundació Universitat de Girona Innovació i Formació. Direcció: Jordi de Cambra; coordinació: Lucio Capalbo (Fundación UNIDA).

Informació a la Fundación UNIDA

http://www.unida.org.ar/BsAs%202010/ONGs_2010.pdf

http://www.unida.org.ar/BsAs%202010/DLE_2010.pdf

http://www.unida.org.ar/BsAs%202010/ESS_2010.pdf

 

1.2.5. Màster en “Globalització, Desenvolupament i Cooperació”. Direcció: Javier Martínez Peinado (Departament de Política Econòmica i Estructura Econòmica Mundial, Universitat de Barcelona, membre de la Xarxa). Jordi de Cambra imparteix el Mòdul “Desenvolupament Humà, Participació Ciutadana i Desenvolupament Local”. Organitza: Món-3 i Universitat de Barcelona, Curs 2009/10. Ana Urmeneta imparteix el mateix Mòdul el curs 2010/11.

 

1.2.6. Elaboració i presentació de la proposta de la cinquena edició (curs 2011/12) del Màster en “Desenvolupament Humà Sostenible, Globalització i Desenvolupament Local” i de les terceres edicions dels Diplomes i Cursos de Postgrau enumerats als apartats 1.2.2.1 a 1.2.2.7 d’aquesta memòria. Direcció: Jordi de Cambra; coordinació: Ana Urmeneta. Hi participaran professors de les Universitats Autònoma de Barcelona, Barcelona i Girona, i altres membres de la Càtedra Internacional i de la Xarxa.

 

1.3. Extensió/formació contínua:

Segona edició, aprovada pel Consell de Govern de la UdG el 25 de febrer de 2010, del Curs

d’Especialització en Desenvolupament Humà Sostenible, curs 2010/11, sota la direcció de

Jordi de Cambra. Informació a la Fundació UdG Innovació i Formació