Càtedra de Seguretat i Salut en el Treball

Direcció

Informació CSST

Càtedra de Seguretat i Salut en el Treball
Escola Politècnica Superior

Campus de Montilivi mapa
17003 Girona

681 027 921 (fix) ext interna UdG 5353

dir.csst@udg.edu

catedra.csst@udg.edu

seguretat

Direcció

Directora:   Dra. Núria Mancebo