bepSALUT

Trajectòria

Fem una entrevista a Begoña Merino Merino que va ser cap de l'Àrea en Promoció de la Salut a la Subdirecció General de Promoció de la Salut i epidemiologia del Ministeri de Sanitat , Serveis Socials i Igualtat.

[Llegir mes]

Llibres, articles i informes

  • Navarro, V. Bienestar insuficiente, democracia incompleta. Sobre lo que no se habla en nuestro país. Barcelona: Editorial Anagrama, S.A.; 2002
  • Borja, C., García,P. Enfoque basado en derechos humanos: Evaluación e Indicadores. Madrid:  Red En Derechos; 2011
  • Isi Argonauta. Guía para la incorporación del enfoque basado en derechos humanos en las intervenciones de cooperación para el desarrollo. Madrid: Red en Derechos; 2010
  • Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948).

NOTA: bepSALUT posa aquests continguts a disposició pública amb finalitats d'informació i d'investigació. En cap cas es fa responsable de les informacions, opinions o conceptes que s'hi expressen.

Pàgines i eines web

Editorial

La Declaració Universal dels Drets Humans al 1948 estableix que "Tota persona té dret a un nivell de vida que asseguri, així com a la seva família, la salut i el benestar, i especialment quant a alimentació, a vestit, a habitatge , l'assistència sanitària i els serveis socials necessaris ".Així es reconeix que la salut és un dret humà fonamental, que cal entendre’l com un dret inherent a totes les persones sense distinció de nacionalitat, lloc de residència, sexe, origen nacional o ètnic, religió, llengua o qualsevol altra condició.

[Llegir mes]

Números anteriors

Totes les entrades[israsson]

Articles

 Cerca

Per què hem d'incorporar l'enfocament Basat en Drets Humans (EBDH) en les Estratègies i Polítiques Públiques que desenvolupen el Dret a la Salut a Espanya.

LOGOISi.jpg La salut és un dels principals temes de la societat actual i una de les principals problemàtiques de la ciutadania. És una necessitat universal, comú a totes les persones, un bé comú que ha de ser protegit i garantit a totes les persones sense cap discriminació. Per això la salut i els drets humans estan units. Els drets humans són un conjunt de valors (respecte, llibertat, dignitat, responsabilitat), principis (universalitat, igualtat i no discriminació, interdependència i indivisibilitat) i normes (tractats, declaracions, convencions) que regulen la vida de les persones en societat.

[Ampliar l'article]Sostenir un Sistema Sanitari Equitatiu

victoriacamps,1.gif La protecció de la salut és un dels drets fonamentals de la Declaració Universal de Drets Humans de 1948. L’estat del benestar, allà on existeix, ha anat bastint uns sistemes sanitaris que procuren l’accés i el tractament igual per a tota la ciutadania. Un dels grans principis de la bioètica és el de justícia. Però si és cert que els altres principis –no maleficència, beneficència i autonomia- han estat àmpliament estudiats i interpretats, el principi de justícia té un desenvolupament insatisfactori.

[Ampliar l'article]La salut i els drets humans, o millor, la salut dels drets humans

IMG_1282.JPG Sembla versemblant pensar que una de les maneres adients per a mesurar la situació dels drets humans en qualsevol context, consisteix en constatar quina és la seva situació en relació amb la salut. El dret a la salut es situa dins d’un conjunt de drets que s’han vingut anomenant de segona generació i que es refereixen als de caràcter econòmic, social i cultural. La peculiaritat que els acompanya, és la de que la seva posada en pràctica, a diferència dels drets civils i polítics, requereix la disponibilitat de fons dineraris.

[Ampliar l'article]El lloc dels drets humans en el desenvolupament d'Habilitats per a la Vida

Amanda Bravo Foto.jpg Quan es parla de realització dels drets humans en un context com el colombià es pensa clarament en una agenda pendent, i segurament això és així almenys en un bon nombre de països de l'anomenat món en desenvolupament o del sud. I és només veure-ho en la vida quotidiana, on hi ha una magra cultura de l'actuació ètica, que incorpori drets / responsabilitats / deures, i una tensió sempre present entre els interessos del bé comú i els del profit personal, en detriment de les altres persones o grups.

[Ampliar l'article]NOTÍCIES

iuphe
XXIII Conferència Mundial de Promoció de la Salut de la IUHPE
Del 7 a l'11 abril 2019 va tenir lloc a Rotorua (Aotearoa Nueva Zelanda) la XXIII Conferència i té com a lema WAIORA: Promoure la salut el planeta i el desenvolupament sostenible per a tots.
15/05/2019
hph international
27th International Conference On Health Promoting Hospitals And Health Services
Del 29 al 31 de maig de 2019 tindrà lloc a Varsòvia la 27th International conference HPH, amb el lema "balancing high tech and high touch in health care: challenges and chances of digitalization for dialogue"
15/05/2019
etc
La 28th ETC-PHHP Summer Course 2018 tindrà lloc a Girona
La 28a edició de l'ETC Summer Course se celebrarà del 14 al 28 de juliol de 2019 a Girona. El tema serà 'Implementar els objectius de desenvolupament sostenible per a una bona governança local'.
08/01/2019

Agenda

 

Text/HTML