Recull d'articles

Números anteriors

Totes les entrades

Subscripció

Articles

 Cerca

Etiqueta: Determinants de la salutPodem parlar de determinants espirituals en salut?

foto Montserrat Esquerda Aresté.jpg S’ha escrit bastant sobre necessitats espirituals de la persona malalta principalment en l’àmbit de cures pal·liatives (pioneres en aquets tema), es comença a parlar de recursos espirituals de la persona malalta i la recerca de la relació entre creences espirituals i salut, ha presentat un creixement explosiu les darreres dècades. Però anant una mica més enllà, ens plantegem si podríem parlar de determinants espirituals de salut.

[Ampliar l'article]L’impacte del canvi climàtic en la salut.

JSunyerPRBB3.jpg Avui, els models que estimen la càrrega en mortalitat i anys de vida amb salut preservada situen el canvi climàtic lluny dels determinants cabdals. I en canvi, varis panells d’experts prediuen que el canvi climàtic pot esdevenir el principal determinant de la salut en els propers anys fins al punt de fer retrocedir els guanys obtinguts durant les darreres dècades en esperança de vida

[Ampliar l'article]Entrevista al Dr. Hiram V. Arroyo

Hiram.jpg El Dr. Hiram V. Arroyo és director del Departament de Ciències Socials de la Universitat de Puerto Rico i del Centre Col·laborador de l'Organització Mundial de la Salut (OMS / OPS) per a la Capacitació i Investigació en Promoció de la Salut i Educació per a la salut.

[Ampliar l'article]El Pla Interdepartamental de Salut Pública (PINSAP)

Foto Lluís Picart.JPG Protegir i millorar la salut de la població requereix l’acció de tot el govern, és el que es coneix com a estratègia de "Salut en totes les polítiques". Aquesta estratègia és recomanada a nivell internacional per organismes com l’Organització Mundial de la Salut (OMS) que la recull a l’hora de plantejar l’Estratègia de Salut 2020. S’estima que el 80% dels factors que determinen la salut estan fora del sistema sanitari i es relacionen amb l’entorn, els factors socioeconòmics i els estils de vida.

[Ampliar l'article]Treball i salut en temps de crisi: una lectura en clau de desigualtats

Lucia Artazcoz perfil.jpg Tot i que les retallades en el sistema sanitari poden tenir un impacte negatiu sobre la salut i incrementar les desigualtats, una reflexió sobre l’impacte de la crisi sobre la salut ha de partir d’una visió més àmplia basada en el fet que l’estat de salut depèn fonamentalment de les condicions de vida i de treball de les persones i que la contribució de l’assistència sanitària és molt menor.

[Ampliar l'article]Impacte de la crisi en la salut mental i el benestar emocional

BONET2.JPG L’OMS defineix la salut mental com “un estat de benestar en el que la persona té consciència de les seves capacitats, pot afrontar les exigències habituals de la vida quotidiana, treballa de manera productiva i fructífera i és capaç de contribuir a la seva comunitat”.

[Ampliar l'article]Crisi i nutrició

Catedratico-de-Nutricion-y-Bro_54169919125_51348736062_224_270.jpg Una conseqüència òbvia de la crisi és que hi ha gent que no pot menjar prou bé o que, fins i tot, passa gana. La gana pot ser quantitativa i conscient, si la ingestió d’aliments és insuficient (desnutrició), o qualitativa o “oculta”, quan les persones no tenen la sensació de manca d’aliments, però que, per la baixa qualitat nutricional del que mengen, tenen carències o desequilibris d’alguns nutrients (malnutrició).

[Ampliar l'article]Editorial

Tal

[Ampliar l'article]Editorial

L’atzucac en el que es troba actualment l’estat del benestar és difícil de superar. La progressiva degradació del sistema de protecció pública no només està deixant desprotegits els sectors socials més desafavorits sinó que a més, la magnitud i la virulència de la depressió econòmica estan fent eixamplar la població en situació de risc d’exclusió o de pobresa fins a límits que fa només tres o quatre anys eren insospitats Si bé inicialment la crisi es va preveure suau i curta, ràpidament es va veure que, en el context de l’estat espanyol i en altres països europeus, seria llarga i molt profunda. Algunes de les decisions polítiques que s’han pres, en lloc de mitigar l’impacte, l’han agreujat, fent empitjorar les condicions de vida de moltes persones i famílies. Actualment hi ha dificultats d’accés a una alimentació equilibrada, a l’accés a determinades prestacions del sistema de salut, un increment de les diverses formes de violència, un empitjorament de la possibilitat d’adaptació i rendiment escolar, problemes de malnutrició en població infantil que pot agreujar-se en viure en habitatges insalubres, amb sobreocupació i en alguns casos en risc de desnonament. Els treballadors amb feina estable comencen a notar la pressió social al seu voltant i es comencen a detectar situacions d’estrès i alteracions de la son associades a la por de perdre la feina.

[Ampliar l'article]Polítiques per disminuir les desigualtats de salut a Espanya

Desigualtats socials en salut.JPG La Comissió sobre Determinants Socials de la Salut de la OMS, en el seu informe final de l’any 2008, afirma que “La injustícia social està acabant amb la vida de moltes persones”. També senyala que les desigualtats en salut “són el resultat de la situació en que la població creix, viu, treballa i envelleix, i del tipus de sistemes que s’utilitzen per combatre la malaltia. A la vegada, les condicions en que la gent viu i mor estan determinades per forces polítiques, socials i econòmiques.”

[Ampliar l'article]1 2