Recull d'articles

Números anteriors

Totes les entrades

Subscripció

Articles

Del 22 al 26 de febrer la Càtedra de Promoció de la Salut i Dipsalut van poder comptar amb la presència del Doctor Oscar J. Mújica.

Durant la seva visita, el Dr. Mújica va poder assessorar al Dipsalut i a la Càtedra de Promoció de la Salut i realitzar un taller sobre els desigualtats socials en Salut.

Ens podria explicar les línies estratègiques que segueix actualment l'Organització Panamericana de la Salut (OPS)?

L'OPS fa un bon temps com a part de l'Organització Mundial de la Salut està molt interessada en tot el que té a veure amb el desenvolupament sostenible, o amb les repercussions que la salut té dins el desenvolupament sostenible. La nostra actual directora Charissa Etienne ho va dir molt clar des que va arribar fa un parell d'anys i mig, tant així que els nostres cos directiu va definir que el pla estratègic que té l'organització ha d'estar basat en dos pilars: el del desenvolupament sostenible i l'equitat en salut.

 Està clar que la veritable sostenibilitat del desenvolupament depèn del principi d'equitat en salut, la necessitat de la sostenibilitat és fonamental en la mesura que les societats avancin en termes d'inclusió social, de justícia social i per descomptat d'universalitat en salut. Llavors com a línia fonamental està el principi de desenvolupament sostenible i d'equitat en salut.

Quin és l'objectiu actual que s'està treballant?

Des de la OPS estem molt alineats amb l'OMS en centrar els esforços per millorar la salut de les persones, dels ciutadans i de la societat. És un tema de l'equitat en salut, de la inclusió social, de la reducció de les desigualtats que són injustes i innecessàries i evitables entre persones per qüestió del seu grup social o algun tipus de característica que anomenem determinants socials de la salut.

En aquest sentit estem organitzant el nostre treball en diverses àrees que tenen a veure fonamentalment amb l'acció que des de dins del sector salut es pot fer per reduir les desigualtats en salut. Com també les accions que des de fora del sector salut s'ha de fer per el mateix, i això li dóna sentit a diverses coses que semblaven separades. Al centre hi ha el tema d'equitat en salut i reducció de desigualtats, però ara sabem fonamentalment pels treballs de la Comissió dels Desigualtats Socials de la salut que no hi ha forma ni manera realment reduir desigualtats en salut si no és a través de la acció de l'acció sobre els determinants socials de la salut.

I com podem actuar per reduir les desigualtats en salut?

De fet aquesta pregunta va donar origen a la feina d'una comissió amb experts de tot el món durant 3 anys. La pregunta va ser com fem per reduir Desigualtats en salut. La resposta tres anys després està en l'informe "True actions", on s'explica que s'ha de fer a través de l'acció de Determinants socials

Ens pot definir què són determinants socials?

Els Determinants socials són aquelles circumstàncies que com deia Ortega i Gasset "Jo sóc jo i les meves circumstàncies. Si no les excepte a elles no em salvo jo"; les circumstàncies per les quals la gent neix, creix, viu, treballa, es desenvolupa, es projecta i transcendeix com a ésser humà en el marc de la societat. Aquests són determinants socials. Hi ha alguns que són més proximals al servei de salut, a l'individu i altres més distals. Els més proximals són coneguts com antics canvis de comportament no saludables, o de fer exercici ... són importants i fonamentals, però no són suficients. Darrere d'això hi ha els que la comissió va cridar les causes de les causes. la forma com la societat s'organitza per tractar la seva agenda social, o com deixa d'organitzar- . la capacitat per tenir treballs saludables, ocupacions justos, salaris dignes, la capacitat per desenvolupar activitats de recreació també saludables, segures, ... una quantitat enorme de serveis bàsics que han d'estar a l'abast dels ciutadans. La distribució d'aquestes oportunitats per accedir a aquests serveis, tenen a veure centralment amb l'equitat en salut. Amb la justícia social. Ara, no és només un assumpte de justícia social, és també un assumpte polític perquè està molt clar en el món el tema de la desigualtat extrema, sobretot de l'ingrés, però per la relació que té l'ingrés amb altres dimensions del social en general .

Fins i tot r científics com Thomas Pickettyt, l'economista francès, que ha publicat un llibre basat en anàlisis quantitatives, que demostra que la desigualtat extrema de l'ingrés és un producte inevitable del model actual econòmic.

El problema és el sistema econòmic en què vivim?

 No és que sigui dolent el capitalisme, però és un problema seriós, i que si pretenem conviure en un sistema econòmic com el que ara tenim, anem a haver d'aprendre a actuar sobre aquests efectes indesitjables que són terribles per a la vida de moltes gents, la desigualtat no només l'ingrés sinó les conseqüències que tenen la desigualtat. La Desigualtat de l'ingrés té com a conseqüència desigualtats en salut, per tant, des del sector salut s'ha d'actuar en la cobertura i accés universal a la salut. També hi ha la intersectorialitat i la salut en totes les polítiques, la participació ciutadana per a l'acció en els determinants. Les desigualtats d'ingrés extrema que s'estan observant s'estan produint una creixent sensació d'inseguretat i d'amenaça a la capacitat de governar i mantenir sistemes sòlids de governança. La integritat del teixit social en general està en joc.

No és només per ètica per justícia social, és també un tema polític. I per les dues raons s'han de fer esforços per millorar les desigualtats. Ajudar a les persones a desenvolupar-se.

Quins considera que són les intervencions clau per reduir les desigualtats?

 Diverses. La història recent mostra que no és un receptari clar per a ningú, és un tema molt complex, depèn de cada context local. Qüestions que funcionen: arribar a convèncer els polítics en el tema d'intervenir en equitat en salut. Construir una visió de voluntat política reconeixent que l'equitat és un principi fonamental. Una altra qüestió, ens cal competències professionals per generar evidències de la determinació social de la salut i de les desigualtats en salut. Monitors de desigualtats socials en salut i veure l'impacte que la política pública tenen en elles. S'ha de fer explícita la bretxa i gradients en desigualtat. No només s'ha de fer èmfasi en les mesures de mitjana,

També millorar l'accés, la cobertura i la qualitat dels serveis de salut. És una aspiració progressiva, però s'han de donar passos ferms cap a la Universalitat. Reduint sempre la gradient que comentava.

Com pot influir la Promoció de la Salut en la situació actual?

Des de la OPS un element essencial en salut en totes les polítiques és el treball que es pot fer des de la promoció de la Salut, la 2.0, la qual abraça un nou paradigma. Ara estem tenint un canvi paradigmàtic, estem sortint de la mirada de "factor de risc" i no només creure que es pot fer promoció de la salut des del pla uninivel que representa l'individu ... és mirar la producció de la malaltia des de la determinació social . S'ha de reconèixer el multinivell, la interacció de diverses causes que poden provocar bona o mala salut. La Promoció de la Salut ha de treballar des de la perspectiva de la determinació social, drets humans i de les desigualtats socials en salut.