If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Chair of Literary Heritage M. Àngels Anglada - Carles Fages de Climent

Beca

Contacte

Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada - Carles Fages de Climent

Facultat de Lletres
Pl. Ferrater Mora, 1
17004 Girona mapa
Tel. 972 41 89 60
Fax 972 41 89 78
dir.cmaa@udg.edu

Beca

La Beca M. Àngels Anglada és el resultat del conveni signat l’any 2005 entre la Universitat de Girona, per mitjà de la Càtedra M. Àngels Anglada, i l’Ajuntament de Figueres. La concessió de la Beca es decideix per una comissió mixta, que actua com a Jurat, i està formada per sis membres, dels quals tres són nomenats per l’Alcalde de l’Ajuntament de Figueres i tres nomenats pel rector de la Universitat de Girona, a proposta de la Càtedra M. Àngels Anglada. El Jurat analitza i avalua tots els projectes i selecciona aquell que, segons el seu criteri, és mereixedor de la beca. El Jurat eleva al rector la proposta de resolució de la beca, que es fa pública a través de la Càtedra M. Àngels Anglada.

 

L'objectiu d'aquesta beca és fomentar la recerca i contribuir al coneixement de l'obra de M. Àngels Anglada, així com d'alguns dels aspectes de la seva obra. Aquesta beca s'atorgarà al millor projecte d'investigació sobre l'obra de dita autora.


Les sol·licituds s’han de formalitzar segons model normalitzat i es presentaran al Registre General de la Universitat de Girona o a qualsevol dels Registres Auxiliars de les Facultats o Escoles de la Universitat de Girona, els documents presentats s’hauran d’adreçar a la Directora de la Càtedra M. Àngels Anglada de la Universitat de Girona.