Càtedra Lluís A. Santaló d'Aplicacions de la Matemàtica

Altres publicacions

Contacte

Càtedra LLUÍS A. SANTALÓ

Edifici Politècnica IV
Campus de Montilivi.  situacio
c/Universitat de Girona, 6

17003 Girona 

Tel. +34 972 41 84 17
Fax +34 972 41 87 92
dir.cls@udg.edu

Altres publicacions

  • Homenatge al professor Lluís Santaló i Sors: 22 de novembre de 2002. Editor: Barceló Vidal, C. Col·lecció Diversitas, 34, UdG, ISBN: 84-8458-176-4, vol 34, 226 pàgs.

    Publicació realitzada per la Càtedra que recull les contribucions que diferents autors varen enviar amb motiu de l'homenatge a Lluís A. Santaló que la Càtedra va organitzar el 22 de novembre de 2002, coincidint amb el primer aniversari de la mort del Professor Santaló.

    Aquesta publicació aplega aportacions molt diverses sobre els aspectes científic, docent i humà del professor L Santaló, i també les nombroses adhesions personals i institucionals a l'acte d'homenatge que es varen rebre.

  • L’estadística al vostre món. Digitalització de les publicacions L’estadística al vostre món i L’ensenyament de l’estadística dels 11 als 16 anys que l’any 1993 va publicar l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquest material és l’adaptació i traducció a la llengua catalana del material didàctic Statistics in Your world – Teaching Statistics 11-16, elaborat pel Depertament de Probabilitat i Estadística de la Universitat de Sheffield (Regne Unit) entre els anys 1975-1981 en el marc del Schools Council Project on Statistical Education (11 to 16).
  • Santaló, Sunyer, Dou i Teixidor: quatre destacats matemàtics gironins de la dècada 1911-1920. Editor: Barceló Vidal, C. Col·lecció Diversitas, 74, UdG, ISBN: 978-84-8458-381-3, vol 34, 87 pàgs.

    Publicació realitzada per la Càtedra que recull les contribucions que A. Reventós, A. Malet, Manuel G. Doncel i M. Teixidor varen fer sobre els destacats matemàtics gironins Lluís A. Santaló, Ferran Sunyer, Albert Dou i Josep Teixidor. L'edició s'ha realitzat coincidint amb els actes de commemoració dels centenaris del naixement de Santaló (Girona, 1911- Buenos Aires, 2001) i Sunyer (Figueres, 1912 - 1967).

  • ...

 

Homenatge al professor Lluís Santaló i Sors: 22 de novembre de 2002

 

Presentació

Geometria integral i aplicacions

Castro, F. i Sbert, M. Quasi-Monte Carlo techniques in multipath radiosity
Gallego, E. Comportament asimptòtic de convexes al pla hiperbòlic
Gual-Arnau, X. Total absolutes curvatures in spheres via integral geometry
Hernández, M.A.,  Salinas, G. i Segura, S. Complete systems of inequalities
Hug, D i Schneider, R. Kinematic and Cfrofton formulae of integral geometry: recent variants and extensions
Molter, Ú.M. Integral equation between the distribution of sizes of corpuscles in a solid and the distribution in its sections by k-planes
Naveira, A.M. Two problems in real and complex integral geometry
Pellegrini, M. Measuring lines in space - A collection of results
Reventós, A. Geometria Integral Hiperbòlica
Solanes, G. Dues rectes del pla hiperbòlic preses a l'atzar no es tallen gairebé mai

L'ensenyament de les Matemàtiques

Alsina, À, Callís, J. i Calabuig, T. La didàctica de la Matemàtica en l'obra de Lluís Santaló
Dalfó, C. Les idees en didàctica de la matemàtica de Lluís Santaló
Del Puerto, S. i Minnaard, C. La calculadora como recurso didáctico
Gelabertó, J. Lluís Santaló i la Matemàtica aplicada

Recordant Lluís A Santaló

Alsina, C. i Trillas, E. Una conversa recordant Lluís A Santaló
Castellet, M. Santaló i el Centre de Recerca Matemàtica
Molter, Ú.M. El Dr Santaló como maestro 

Adhesions institucionals a l'acte d'homenatge

Adhesions personals a l'acte d'homenatge

Àlbum de fotos

Resum de les conferències convidades

Integral geometry using spheres
R. Langevin

Stereology: a science between mathematical play and practical need
L. M. Cruz Orive

El pensamiento de Lluís A Santaló, guía ante los problemas de nuestra educación matemática
M. de Guzmán

 


 

L'estadística al vostre món

 

Digitalització de L’estadística al vostre món i L’ensenyament de l’estadística dels 11 als 16 anys que l’any 1993 va publicar l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquest material és l’adaptació i traducció a la llengua catalana del material didàctic Statistics in Your world – Teaching Statistics 11-16, elaborat pel Depart. de Probabilitat i Estadística de la Universitat de Sheffield (Regne Unit) entre els anys 1975-1981 en el marc del Schools Council Project on Statistical Education (11 to 16). Part d’aquest material en llengua anglesa el trobareu a la següent adreça web:


http://old.rsscse.co.uk/pose/

Salvant la inevitable distància en el temps, es tracta d’un material excel·lent per introduir els estudiants d’ESO i Batxillerat en el coneixement de l’estadística des de l’aplicació pràctica d’aquesta disciplina a una gran varietat de situacions de la vida quotidiana.

Aquest material està dividit en dues grans parts:

L’ensenyament de l’estadística dels 11 als 16 anys

 

Aquesta publicació, dirigida als professors, recull els continguts i els aspectes metodològics per a l’ensenyament de l’estadística en el nivell educatiu d’ESO i Batxillerat. També conté un resum comentat de les 27 unitats didàctiques que configuren la segona part L’estadística al vostre món. Consta de 9 capítols:

- Capítol 1. Introducció

- Capítol 2. Per què ensenyar estadística

- Capítol 3. L' estadística a l'aula

- Capítol 4. Aplicacions de l'estadística

- Capítol 5. Conceptes i tècniques d'estadística elemental

- Capítol 6. Utilització de les unitats didàctiques

- Capítol 7. Resum del material didàctic

- Capítol 8. Esbós de dues unitats didàctiques

- Capítol 9. Tècniques i àrees d'aplicació de les unitats didàctiques

- Lectures recomanades

 

L’estadística al vostre món

 

Consta de 27 unitats didàctiques dirigides als alumnes, estructurades en quatre nivells, del 1 al 4. Les unitats són independents unes de les altres, tot i que per a realitzar una unitat es aconsellable (encara que no imprescindible) haver tractat les unitats dels nivells anteriors.


Podeu accedir a les unitats didàctiques d'un mateix nivell per separat. Cada unitat consta del material per l’alumne i del material pel professor. Aquest darrer conté un recull exhaustiu d’orientacions adreçades als professors pel desenvolupament de la unitat a l’aula. També conté les solucions dels exercicis proposats als alumnes. Algunes unitats van també acompanyades amb altre material relacionat amb aquesta unitat. S’hi recullen suggeriments de desenvolupament de la unitat, software d’aplicació, etc relacionats amb la unitat en concret i que determinats professors ens han fet arribar després d’haver experimentat la unitat a l'aula amb els seus alumnes.
 

NIVELL 1

 

Llibre de

l'alumne

Llibre del

professor

Altre

material

Treure un cinc ►► ►► --
La loteria de la classe ►► ►► --
Coneguem la nostra classe ►► ►► --
Jocs d'atzar ►► ►► --
La pràctica ens ajuda a millorar ►► ►► --
Plou o fa sol ►► ►► --
Lleure i diversió ►► ►► --
Taules estadístiques ►► ►► --

  

NIVELL 2

 

Llibre de

l'alumne

Llibre del

professor

Altre

material

Autors anònims ►► ►► --
Goool! ►► ►► --
No és cert tot el que es veu        ►► ►► --
Jocs de fira ►► ►► --
Què en penseu de ... ►► ►► --
Mesures ►► ►► --

  

NIVELL 3

 

Llibre de

l'alumne

Llibre del

professor

Altre

material

Més i més cotxes ►► ►► --
Quants n'hi ha? ►► ►► --
Control de qualitat ►► ►► --
Piràmides de població ►► ►► --
Dibuixos que enganxen              ►► ►► --
Enquestes d'opinió ►► ►► --

 

NIVELL 4

 

Llibre de

l'alumne

Llibre del

professor

Altre

material

Margarina o mantega? ►► ►► --
Quantifiquem el futur ►► ►► --
Coneguem la nostra classe ►► ►► --
Censos de població ►► ►► --
Mostres aleatòries                      ►► ►► --
L'índex de preus al consum ►► ►► --
Tabac i salut ►► ►► --
A igual treball, igual sou ►► ►► --

 


 

Santaló, Sunyer, Dou i Teixidor: quatre destacats matemàtics gironins de la dècada 1911-1920

 

Publicació realitzada per la Càtedra que recull les contribucions que A. Reventós, A. Malet, Manuel G. Doncel i M. Teixidor varen fer per encàrrec sobre els matemàtics gironins Lluís A. Santaló, Ferran Sunyer, Albert Dou i Josep Teixidor nascuts a la dècada 1911-1920. L'edició s'ha realitzat coincidint amb els actes de commemoració dels centenaris del naixement de Santaló (Girona, 1911- Buenos Aires, 2001) i Sunyer (Figueres, 1912 - 1967).