Càtedra Lluís A. Santaló d'Aplicacions de la Matemàtica

Recull de notícies

Recull de notícies

17/05/2017
CURS ABREUJAT DE FÍSICA CLÀSSICA I MODERNA
Curs abreujat de Física clàssica i moderna

Curs de 5 lliçons de Física impartit pel Dr. Albert Bramon (UAB).

El curs oferirà una visió global i integradora de la Física i se'n discutiran alguns dels aspectes més rellevants i interessants.

Curs de 5 lliçons de Física impartit pel Dr. Albert Bramon (UAB).

Es procurarà donar una visió global de la Física i discutir-ne alguns dels aspectes més rellevants o interessants. 

Adreçat a:

  • professors de Secundària de qualsevol disciplina científica, particularment a llicenciats o graduats en Física, Química, Matemàtiques, Enginyeries o Biologia que necessitin actualitzar la seva formació.
  • qualsevol persona amb certs coneixements bàsics de caire científic i matemàtic. 

Dates: 15 novembre, 13 desembre de 2017 / 10 gener, 7 febrer, 14 febrer de 2018

Horari: de 17:00 a 19:30

Lloc: Centre de Recursos Pedagògics del Gironès, c/Sol, 15, Girona (entrada al pàrquing des del carrer Isabel la Catòlica).

Inscripció: gratuïta.

  • Professors de secundària: aquesta activitat forma part del Pla de Formació de Zona del Servei Educatiu del Gironès. Per als docents, l'activitat es farà visible a l'enllaç http://www.segirones.cat/formacio a partir del 15 de juliol i s'hi podran inscriure (en el mateix enllaç) entre el 12 i el 26 de setembre. 
  • Públic general: envieu un correu electrònic a l'adreça dir.cls@udg.edu abans del 19 d'octubre de 2017 amb el vostre nom, adreça postal i DNI.

Continguts

Bloc 1: Física Clàssica (sessions 1 i 2) 
Física. Teoria i experiment. Breu esquema històric. Model estàndard de partícules elementals. Mecànica clàssica. Cinemàtica, estàtica i dinàmica. Forces i parells de forces. Dinàmica del punt i del sòlid. Teoremes. Exemples. Termodinàmica. Calor i temperatura. Els principis termodinàmics. Mecànica estadística. Entropia. Electromagnetisme. Càrregues elèctriques i dipols. Camps i potencials. La llum: velocitat i naturalesa. Els fotons.

Bloc 2: Relativitat (sessions 3 i 4) 
Relativitat especial. Els postulats. L’espai-temps. Transformacions de Lorentz i el seu significat. La paradoxa dels bessons: resolució. Altres paradoxes. Massa i energia. Exemples i aplicacions. Introducció a la relativitat general. El principi d’equivalència. Els tests clàssics. Ones gravitacionals.

Bloc 3: Mecànica Quàntica (sessions 4 i 5) 
Fets experimentals. De Planck, Einstein i Compton a les dues formulacions de la Mecànica quàntica: la mecànica "ondulatòria" de Schrödinger i la "matricial" de Heisenberg. Indeterminacions. El principi de Heisenberg. L’àtom d’hidrogen: del model de Bohr a l’actual. Molècules. Entrellaçament quàntic. Teletransport. Criptografia quàntica. El debat Einstein-Bohr. Desigualtats i tests de Bell. Camps quàntics. El fotó i altres bosons de "gauge". El bosó de Higgs.


Albert Bramon és doctor en Ciències Físiques per les Universitats de Bologna i Madrid. Ha fet estades de recerca a les universitats de Barcelona, Bologna, Frascati, Politècnica de Catalunya, València, Granada i Montpellier, i en laboratoris com el CERN, el Rutherford d'Oxford o el Laboratori de l'Accelerador Lineal d'Orsay. Catedràtic Emèrit de Física Teòrica de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha publicat més de cent articles sobre física de partícules elementals i mecànica quàntica.