Càtedra d'Immigració, Drets i Ciutadania

Estructura

Contacte

Càtedra d'Immigració, Drets i Ciutadania

Facultat de Dret mapa
Campus de Montilivi
17071 Girona
Tel. 972 41 98 27
Fax. 972 41 81 21
dir.cidc@udg.edu

 

Estructura

La Càtedra s’organitzarà de la manera següent:

Un Consell Director, format pel Bisbe de Girona o la persona que delegui i el rector de la Universitat de Girona o la persona que delegui.

També hi haurà un Consell Científic compost per persones físiques o jurídiques, totes de prestigi reconegut, i un director responsable, que serà el Director de la Càtedra d'Immigració, Drets i Ciutadania.