Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge-St. Antoni

Càtedra GCT

Contacte

Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme de Calonge-Sant Antoni

Plaça Ferrater i Mora, 1

Edifici Sant Domènec

Despatx SDI-205

FACULTAT DE TURISME

17004 GIRONA

Tel. 972 419716

Tel. +34 628713711

 

 


Càtedra GCT

LA CÀTEDRA DE GASTRONOMIA, CULTURA I TURISME

 

Amb la creació de la Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge-Sant Antoni es pretén dotar la Universitat de Girona d'un centre de referència internacional, d'àmbit acadèmic, en la temàtica de la Gastronomia i els seus vincles amb la Cultura i el Turisme.

És un fet indiscutible que la gastronomia ha donat a la demarcació de Girona una rellevància i impactes internacionals de primer ordre. Per això, un dels propòsits principals de la Càtedra està vinculat amb aquest fet, volent vincular la Universitat de Girona a aquest àmbit, fent-se ressò d'aquest impacte, però donant-li també un contingut d'anàlisi acadèmic que pot aportar noves perspectives de recerca i de difusió del coneixement.

En aquesta línia, es pretén desenvolupar especialment el vincle entre la gastronomia, la o les cultures i el turisme. La cultura i la gastronomia han tingut des de sempre relacions d'anada i tornada, de mútua influència. Per suposat, l'esdevenir dels canvis culturals és un dels patrons que han guiat l'evolució de la cuina, però, per l'altre costat, el desenvolupament de noves tècniques alimentàries, tant en la producció d'aliments com en el seu aprofitament gastronòmic, ha estat també un motor d'evolució cultural. Per altra banda, ja en les últimes dècades, la gastronomia (igual que d'altres expressions culturals) ha estat un motor importantíssim del turisme. I Girona n'és un bon exemple a partir de la fama mundial obtinguda per alguns dels seus restaurants. A aquestes premisses s'hi sumen dos factors de gran rellevància: per un costat una aposta de l'equip de direcció de la UdG per fer de Girona el portal de cercle mediterrani, objectiu en el que es pot emmarcar fàcilment una proposta d'enllaçar la gastronomia amb les cultures de la mediterrània. I, per altra banda, l'existència a la nostra universitat d'uns estudis de turisme que són referents estatals i internacionals en el seu àmbit.

Tot plegat ha aconsellat la creació d'aquesta Càtedra. Però per fer-ho ha estat cabdal el compromís de l'Excm. Ajuntament de Calonge-Sant Antoni i del seu Alcalde, el I·lm. Sr. Jordi Soler, que ha assumit des de l'inici el projecte i n'ha compromès el seu finançament basal.

 

OBJECTIUS DE LA CGCT

 

El principal objectiu de la Càtedra de GCT és la promoció d’estudis que s’encavalquin sobre els tres eixos de la gastronomia, la cultura i el turisme, així com la difusió d’aquest coneixement, tant a un públic especialitzat com a la ciutadania en general. Aquest objectiu general es complementa també amb la voluntat de la Universitat de Girona de posicionar-se internacionalment com a referent en aquest àmbit, enfortint així vincles amb estudis d’humanitats, turisme o tecnològics aplicats a l’alimentació.