Càtedra d'Estudis Marítims

Recerques realitzades

Contacte

Càtedra d'Estudis Marítims
Plaça dels Països Catalans, s/n
17230 Palamós
Tel. 972 60 12 44
dir.cem@udg.edu

Recerques realitzades

Els orígens de l’oferta restauradora de peix a la comarca del Baix Empordà: la cuina dels pescadors. Finançat per l'Agència de Gestiò d’Ajuts Univeristaris i de Recerca. Entitats participants: Fundació Promediterrània. Càtedra d’Estudis Marítims (Universitat de Girona – Ajuntament de Palamós). Documare: Centre de Documentació de la Pesca i el Mar.

La subhasta cantada a Montgat: documentar la comercialització tradicional del peix. Finançat per la Generalitat de Catalunya. Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalanes.

Patrimonio Etnológico, Sociedad y Cultura Marítima (PESCUM) Finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación. Entitats participants: Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural. Càtedra d’Estudis Marítims (Universitat de Girona – Ajuntament de Palamós). Universidad de Sevilla. Universidade da Coruña. Universidad de Extremadura. Eusko-Ikaskuntza. Université de Laval.

L'oferta restauradora de peix a la comarca del Baix Empordà: implicacions per a la indústria turísitca o el sector pesquer. 2009 - 2011. Finançat per: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca. Departament d’Innovació, Universitats i Empresa. Generalitat de Catalunya.

Memòries de la Mar. Relats de vida de personatges emblemàtics vinculats a la pesca de la Costa Brava. 2009 - 2010. Finançat: per: Institut Ramon Muntaner.

Vides al mar. Les tripulacions de dues embarcacions emblemàtiques de Palamós: l'Estrella Polar i la Gacela. 2008 - 2009. 

Finançat per: Institut Ramon Muntaner.

Reserva Marina de Palamós: Avaluació biològica de l'interès de la proposta. 2008-2009.
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca. Departament d’Innovació, Universitats i Empresa. Generalitat de Catalunya.

Memòria d'una migració: els pescadors caleros de Palamós. 2007 - 2008. Finançat per: Institut Ramon Muntaner.

Projecte IPEC/Recerca-documentació Memòria de la Comunitat Pesquera de Palamós. 2006. Finançat per: Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana. Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya.

Projecte IPEC/Recerca-anàlisi  Els mestres d'aixa i calafats de la Costa Brava. Anàlisi d'uns oficis tradicionals. 2003-2005. Finançat per: Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana. Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya.

Història del moviment associatiu pesquer de Palamós. Contractant: Confraria de Pescadors de Palamós. Període: juny-desembre de 2002.

Atlas of Historical Fishing Grounds. Finançament de la New Hampshire University. Entitat participant: Càtedra d’Estudis Marítims (Universitat de Girona – Ajuntament de Palamós). Institut de Ciències del Mar (CSIC). 

Survey and retrieval of fishing effort and landings data from the Catalan Sea (1900-2004). History of Marine Animal Population. Participa: CMIMA-CSIC. 

Projecte IMS (Internet Map Server). Cartografia digital de bases de dades relatives al patrimoni marítim i pesquer de Catalunya. Període: 2004-2005.

Estudi multidisciplinar del port de Palamós (1902-2001). Juny-desembre de 2001. Direcció General de Ports. Generalitat de Catalunya.

Inventari del patrimoni maritimopesquer de la Costa Brava. Fase III. Inventari del patrimoni immaterial maritimopesquer de la Costa Brava. 1999-99. Finançat per: Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana. Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya.

Inventari del patrimoni maritimopesquer de la Costa Brava. Fase II. Inventari del patrimoni moble maritimopesquer de la Costa Brava. 1997-98. Finançat per: Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana. Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya.

Inventari del patrimoni maritimopesquer de la Costa Brava. Fase I. Inventari del patrimoni immoble maritimopesquer de la Costa Brava. 1996-97. Finançat per: Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana. Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya.