If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Chair of Maritime Studies

Grups de recerca

Contacte

Càtedra d'Estudis Marítims
Plaça dels Països Catalans, s/n
17230 Palamós
Tel. 972 60 12 44
dir.cem@udg.edu

Grups de recerca

·         Grup de Biologia Animal/ Ictiologia. Departament de Ciències Ambientals.

Facultat de Ciències. Universitat de Girona

 http://www2.udg.edu/tabid/13970/Default.aspx/Ictiologia/Quisomiquefem/tabid/13973/language/en-US/Default.aspx

 

·         Grup de Biologia Vegetal/ Algues Bentòniques Marines. Departament de Ciències Ambientals. Facultat de Ciències. Universitat de Girona.

      http://www2.udg.edu/Default.aspx?tabid=4347

 

·         Grup d’Estudis Socials de la Pesca Marítima. Departament de Geografia, Història i Història de l’Art. Facultat de Lletres. Universitat de Girona

       http://gespm.udg.edu/

 

·         Laboratori d’Ictiologia Genètica. Departament de Biologia. Facultat de Ciències. Universitat de Girona

      http://www2.udg.edu/LaboratoridIctiologiaGenetica/Membres/Exmembres/tabid/12893/language/es-ES/Default.aspx