If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Chair of Maritime Studies

Antecedents

Contacte

Càtedra d'Estudis Marítims
Plaça dels Països Catalans, s/n
17230 Palamós
Tel. 972 60 12 44
dir.cem@udg.edu

Antecendents

La proposta de creació de la Càtedra d'Estudis Marítims respon a la voluntat de donar continuïtat i potenciar la llarga sèrie d'activitats de col·laboració, iniciades el 1993, que s'han dut a terme entre la Universitat de Girona –a través del Grup d'Estudis Socials de la Pesca Marítima- i l'Ajuntament de Palamós en l'àmbit de l'activitat marítima de la Costa Brava.

 

El 19 de gener de 1994, amb l'objectiu de recollir la voluntat d'una col·laboració permanent, la Universitat de Girona i l'Ajuntament de Palamós varen signar un conveni marc de col·laboració institucional seguit d'un altre conveni específic de col·laboració científica amb la finalitat de regular el suport que des de la UdG es donaria a la creació del Museu de la Pesca, molt concretament en matèria de recerca, documentació, conservació i difusió del patrimoni maritimopesquer del litoral gironí. Aquest conveni específic signat el 1994 volia institucionalitzar tota una sèrie d'actuacions realitzades anteriorment.

  

L'estiu de 1993, la UdG participà en la recerca i l'elaboració del guió de l'exposició temporal "La mar de nit"

 

La tardor de 1993, el Museu i la Universitat de Girona organitzaren a Palamós un Cicle de Conferències que tenien com a denominador comú la mar i la gent de mar amb la participació de diversos professors de la UdG

 

L'estiu de 1994, la UdG col·laborà en la redacció del guió de l'exposició temporal "La pesca del corall a la Costa Brava", que més endavant va tenir un caràcter itinerant per diferents indrets de Catalunya.

 

A l'hivern de 1994, es començà a treballar conjuntament per a l'elaboració i disseny d'unes activitats pedagògiques adreçades als escolars de Catalunya, que han donat lloc al programa pedagògic Viu la Mar que actualment es desenvolupa a l'empara del Museu.


La tardor de 1996, i en el marc d'aquesta col·laboració, la UdG dirigí i coordinà, juntament amb el Museu de la Pesca, el programa de recerca Inventari del Patrimoni Maritimopesquer de la Costa Brava, contractat i finançat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana), que es va desenvolupar en tres fases durant el període 1996-1999, dins els programes de realització de l'Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya IPEC.

 

Paral·lelament a la realització de l'inventari, la Universitat de Girona i el Museu de la Pesca van iniciar el 1996 un treball sistemàtic de recollida bibliogràfica i documental i de recerca arxivística de tots els materials relacionats amb la història marítima del litoral gironí. Aquest treball ha donat peu a la creació del Centre de Documentació Maritimopesquera adscrit al Museu de la Pesca i al Grup d'Estudis Socials de la Pesca de la Universitat de Girona.

 

El mes de juliol de 1997, la UdG, per mitjà del Grup d'Estudis Socials de la Pesca Marítima, organitzà un dels seus Cursos d'Estiu a Palamós sobre la Dinàmica associativa del sector pesquer de Catalunya.

 

L'any 1998 es realitzen a Palamós l Jornades de Marina Tradicional Promediterrània 1998.

 

L'any següent, el 1999, es conclou el programa de recerca de l’IPEC.

 

Amb la creació de la Càtedra d'Estudis Marítims l'any 2000 es consoliden aquestes actuacions i se'n realitzen de noves.