Càtedra d'Estudis Marítims

Objectius

Contacte

Càtedra d'Estudis Marítims
Plaça dels Països Catalans, s/n
17230 Palamós
Tel. 972 60 12 44
dir.cem@udg.edu

Objectius

La Càtedra d’Estudis Marítims  es proposa com una instància universitària, reconeguda i mantinguda per la Universitat de Girona i l’Ajuntament de Palamós, amb l'objectiu que esdevingui una plataforma d'estudi, projecció exterior i divulgació de l'activitat marítima, pesquera i del litoral gironí, i de la seva riquesa patrimonial, social, econòmica i cultural.

 

La Càtedra d’Estudis Marítims vol actuar com a seminari permanent de reflexió, investigació, difusió i dinamització de tot tipus d'activitats al voltant dels temes o àmbits relacionats amb el món marítim.

 

La Càtedra d'Estudis Marítims vol vincular-se a d'altres institucións, associacions, col·legis professionals o entitats a l'hora d'organitzar col·laboracions o activitats. Es proposa, com a objectius prioritaris, l’organització i la potenciació d’activitats acadèmiques i de divulgació en temes molt diversos com poden ser, entre d’altres:

 

  • Activitats d’estudi i discussió de temes d’actualitat, dins l’àmbit en què s’emmarca, a cura d’especialistes de reconegut prestigi nacional i internacional
  • Activitats de difusió i divulgació cultural, dirigides a un públic més ampli i menys especialitzat, i que poden prendre formes molt diverses com conferències, congressos, cursos o seminaris
  • Activitats d’impuls i canalització de projectes de recerca orientats cap a diferents àmbits marítims i vinculats als diferents departaments de la Universitat de Girona i del Museu de la Pesca.
  • Activitats de suport adreçades a estudiants de segon i tercer cicle perquè puguin realitzar, en el marc de la Càtedra d’Estudis Marítims, crèdits pràctics, projectes de recerca, tesis doctorals, etc. vinculats al seu currículum com a estudiants de la UdG.
  • Publicacions de tot tipus relacionades amb les activitats desenvolupades per la Càtedra prioritzant la difusió dels resultats de recerca, estudis o divulgació.