If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Chair of Sport and Physical Education

Qui som

Càtedra d'Esports i Educació Física

Qui som

És ben conegut que l’esport i l’activitat física tenen una importància cabdal en l’actual societat del benestar i, en aquest sentit, es fa difícil acostar-se a la realitat social sense prendre en consideració aquests fenòmens. La voluntat de la Universitat de Girona per ser capdavantera en aquells àmbits que són socialment rellevants, conjuntament amb la importància de Banyoles com a ciutat esportiva i el seu interès per consolidar l’esport com un tret fonamental i distintiu de la ciutat, han portat a ambdues institucions a endegar la Càtedra d’Esport i Educació Física de la Universitat de Girona.

La qualitat i excel·lència acadèmica de la UdG i les característiques geogràfiques i de desenvolupament esportiu de Banyoles (amb trets tan destacats com el rem, el piragüisme, el teixit associatiu esportiu, la destinació turística esportiva, etc.), serveixen de referència per tal que la Càtedra d’Esport i Educació Física (CEEF) sigui una institució que faci compatible la qualitat acadèmica amb les necessitats del territori, i es converteixi en un element distintiu i alhora dinamitzador d’aquesta realitat. En aquest sentit, la CEEF pretén col·laborar activament amb el treball que al voltant de l’esport i de l’educació física duen a terme tant la UdG com la ciutat de Banyoles i el Pla de l’Estany, amb la voluntat d’avançar en el desenvolupament d’aquesta realitat social i cultural

Dr. Víctor López Ros

Director de la Càtedra d'Esport i Educació Física de la UdG