If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Chair of Sport and Physical Education

Memòria

Contacte

Centre de Tecnificació la Farga

Pg. Mas Riera, 22 

17820 Banyoles

972 57 64 93

972 41 83 32

correu  dir.ceef@udg.edu

Mapa  Twitter  

 

Memòries anuals

 En aquest apartat hi podràs trobar la memòria d'activitats acadèmiques i de formació que s'han dut a terme anualment organitzades per la Càtedra i d'altres en què la nostra institució hi ha col·laborat; amb un resum dels objectius que preteníem, els ponents o professorat que hi ha participat i el número d'assistents de cada una de les activitats.

En cada una de les memòries també podràs trobar els convenis estipulats amb altres institucions, els col·laboradors institucionals i quin tipus de col·laboració ha establert amb la Càtedra, així com el tancament econòmic anual, el pressupost per l'any següent i la línia de planificació d'activitats de la Càtedra d'Esport i Educació Física Centre d'Estudis Olímpics.

 


    · Memòria 2016  - Al llarg d'aquest any, des de la càtedra s’han realitzat un gran nombre d’accions per incrementar la cultura esportiva en la nostra societat. Algunes d’elles són, el Seminari d’educació i olimpisme i les conferències com l'Entrenament invisible del triatleta i Aprèn dels millors amb la col·laboració de Lisa Carrington. A més a més, també destaquem les Càpsules de ciència i els Cursos d’estiu, dos bons recursos per millorar l’experiència esportiva dels nostres practicants.


    · Memòria 2015  - Repàs de les diferents activiats, com el Seminari Internacional de Tècnica i Tàctica, amb la presència del Sr. Vicente del Bosque i el Sr. Sergio Scariolo, dels cursos d'estiu, de l'acte de celebració dels 10 anys de la Càtedra d'Esport i Educació Física, la presentació del Centre d'Estudis Olímpicsde la Universitat de Girona i el programa d'embaixadors Olímpics, que va dur al Sr. Fernando Climent a les escoles. Repàs, a més, de dues publicacions dels membres i col·laboradors de la Càtedra d'Esport i Educació Física i d'actes a congressos i d'altres publicacions. 

    · Memòria 2015  - Repàs de les diferents activiats, com el Seminari Internacional de Tècnica i Tàctica, amb la presència del Sr. Vicente del Bosque i el Sr. Sergio Scariolo, dels cursos d'estiu, de l'acte de celebració dels 10 anys de la Càtedra d'Esport i Educació Física, la presentació del Centre d'Estudis Olímpics de la Universitat de Girona i el programa d'embaixadors Olímpics, que va dur al Sr. Fernando Climent a les escoles. Repàs, a més, de dues publicacions dels membres i col·laboradors de la Càtedra d'Esport i Educació Física i d'actes a congressos i d'altres publicacions.


    · Memòria 2014  - Recull de les activitats que s'han realitzat durant l'any 2014, dins de l'àmbit de la Càtedra, com la jornada dels Miniesports, els cursos d'estiu i l'acte inaugural del Centre d'Estudis Olímpics de la Universitat de Girona. Repàs, també, a les diferents publicacions que s'han fet, on destaquen l'Aprendizaje de la acción táctica i La Educación Física en primaria: Desarrollo curricular y estrategias para la práctica docente. Hi trobem també un resum dels diferents convenis i del ressó extern que hi ha hagut durant l'any.


    · Memòria 2013  - En el document que repassa l'any 2013, hi ha el resum del Seminari Internacional de Tàctica i Tècnica esportiva: l'aprenentatge de l'acció tàctica, a més del recull de les jornades de Dona: un pas per a l'esport. Com a curs d'estiu, va fer-se una activitat de recursos pràctics en la orientació i la bicicleta de muntanya per a alumnes de primària i secundària. Es repassa, també, l'assitència al Congrés Europeu de Ciències de l'Esport, que va celebrar-se a Barcelona el juny del mateix any.


    · Memòria 2012  - En la següent memòria es repassen les 6 activitats qeu es van dura a terme l'any 2012. En destaquen la presentació i xerrada sobre el model de l'equip del FC Barcelona de futbol, l'entrenament i recuperació del triatleta i el Seminari de tardor respecte l'exercici físic, l'esport i la integració social. També hi ha informació sobre la revista Movimiento Humano, de la qual la Càtedra d'Esport i Educació Física n'és editora i podeu trobar-ne els diferents números actualitzats a la pròpia web. Per últim, trobem un recull de premsa, de la repercussió que han tingut als mitjans les diferents actuacions de la Càtedra.


    · Memòria 2011  - No disponible. 

    · Memòria 2010 

    · Memòria 2009 

    · Memòria 2008 

    · Memòria 2007 

    · Memòria 2006 

    · Memòria 2005