If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Chair of Sport and Physical Education

Centre d'Estudis Olímpics Universitat de Girona

Contacte

Centre de Tecnificació la Farga

Pg. Mas Riera, 22 

17820 Banyoles

972 57 64 93

972 41 83 32

correu  dir.ceef@udg.edu

Mapa  Twitter  

 

Centre d'Estudis Olímpics Universitat de Girona

El Centre d'Estudis Olímpics Universitat de Girona va estar atorgat per l'Acadèmia Olímpica, òrgan depenent del Comitè Olímpic Espanyol el 18 de març de 2014, després de presentar el projecte i la candidatura durant el segon semestre del 2013. Aquesta relació entre el Comitè Olímpic Espanyol i la Universitat de Girona es va formalitzar amb un conveni de col·laboració pel qual ambdues parts es comprometen a treballar conjuntament en la difusió, formació i la recerca sobre olimpisme.

Per la Universitat de Girona i la ciutat de Banyoles, la repercussió del Centre d'Estudis Olímpics significa integrar-se en la xarxa de CEO's i vincular el territori amb el moviment olímpic en el sentit més ampli, és a dir, representa la possibilitat d’endegar projectes de recerca, difusió i formació al voltant del fenomen olímpic vinculat al territori amb el suport i el reconeixement del Comitè Olímpic Espanyol que és hores d’ara l’organisme que té assignada aquesta funció. Per aquest motiu, es diposa d'un fons bibliogràfic sobre olimpisme que dona el Comitè Olímpic Espanyol. 

A nivell català, és el tercer Centre d’Estudis Olímpics que hi ha, i comparteix el privilegi de treballar en la divulgació, difusió i recerca de l’olimpisme conjuntament amb el Centre d'Estudis Olímpics de la Universitat Autònoma de Barcelona, creat el 1989 com a centre pioner en la investigació i divulgació dels valors olímpics i l'esport, i l'any 1993 el Centre d'Estudis Olímpics Joan Antoni Samaranch de la Fundació Barcelona Olímpica. 

Enllaç amb la resta de Centres d'Estudis Olímpics del COE (Comité Olímpic Espanyol) link fora UdG  

ÀMBITS D'ACTUACIÓ 

PROGRAMA D'AMBAIXADORS 

FONS BIBLIOGRÀFIC