Càtedra d'Esports i Educació Física - Centre d'Estudis Olímpics

Arxiu d'activitats

Cerca de notícies


  

Recull de notícies

16/02/2016
Jornades intenses de treball i participació de la CEEF-CEO UdG al V Congrès de Centres d'Estudis Olímpics
En la imatge podem veure tots els participants del Congrés, entre ells els Srs. Jordi Sargatal (Secretari de la Càtedra d'Esport i Educació Física) i Jordi Congost (Regidor d'Esports de l'Ajuntament de Banyoles).

Durant el Congrés biannual de Centres d'Estudis Olímpics Espanyols celebrat a Granada el 5 i 6 de febrer, es va debatre i reflexionar l'estat actual de la xarxa de CEO's, així també es va fer un repàs de les diferents activitats realitzades els últims 2 anys.

El V Congrés celebrat a Granada el passat 5 i 6 de febrer va reunir els Centres d'Estudis Olímpics de l'Acadèmia Olímpica Espanyola (AOE) del Comité Olímpic Espanyol (COE) i es va plasmar en dues jornades intenses amb diferents conferències, les presentacions de les activitats dels CEO's i taules de treball per millorar la coordinació i enriquir l'intercanvi de projectes i experiències entre els diferents Centres d'Estudis Olímpics participants. En aquesta cinquena edició, van participar-hi un total de 36 Centres d'Estudis Olímpics d'arreu del territori espanyol, entre ells el de la Universitat de Girona.

Es tracta del primer Congrés en que assisteix la Càtedra d'Esport i Educació Física - Centre d'Estudis Olímpics de la Universitat de Girona (CEEF-CEO UdG), on el principal partner, l'Ajuntament de Banyoles també hi va ser representat amb el  primer tinent d'alcalde, el Sr. Jordi Congost presentant els orígens de la creació de la Càtedra d'Esport i l'evolució que ha tingut com a Centre d'Estudis, així també, el secretari va presentar la memòria d'activitats i les principals línies estratègiques a desenvolupar.

El congrés va iniciar-se amb una presentació del president del Comitè Olímpic Espanyol, el Sr. Alejandro Blanco i constava de 3 conferències diferents.

La primera, a càrrec de Sr. Conrado Durántez, president de la AOE (Acadèmia Olímpica Espanyola), va tractar el tema de "La pedagogia del Olimpismo en España", repassant la formació i trajectòria dels diferents Centres d'Estudis Olímpics, que es va iniciar a l'INEF de Madrid l'any 1968. Durant els següents 48 anys, s'han anat fent diferents publicacions de caràcter històric i divulgatiu, emissions filatèliques, monedes commemoratives... i d'altres actuacions per destacar la importància del moviment olímpic.

Acabava la seva intervenció destacant el paper de l'Acadèmia Olímpica Espanyola, com a organisme pioner al panorama olímpic internacional. Cal destacar que l'Acadèmia Olímpica Internacional ha reconegut a la institució espanyola a través del seu premi honorífic Atenea de l'any 2015.

En la segona conferència, el tema principal era "El futuro de los Centros de Estudios Olímpicos". La presidenta del Centre d'Estudis de la Universitat de Vigo, la Dra. Mª José Martínez Patiño, repassava de forma crítica les diferents activitats, publicacions, investigacions científiques i beques d'investigació que s'han fet a Espanya. A més, encarava el futur dels diferents Centres d'Estudis en dos àmbits diferenciats, el de la investigació i el de la divulgació, a més de demanar la sinèrgia entre varis Centres d'Estudis.

L'última conferència corria a càrrec del Dr. David Cabello, president de la Federació Espanyola de Bàdminton i Membre de la Comissió Executiva del COE, i ens parlava de "La Investigación cómo Clave del Éxito Deportivo". En aquesta, repassava com un esport "minoritari" com el bàdminton es convertia en un esport d'èxit al territori gràcies al bicampionat mundial de l'esportista Carolina Marín.

Per tal de recordar el V Congrés de Centres d'Estudis Olímpics, es va entregar als participants dos segells commemoratius, el primer, amb l'antorxa olímpica, el logotip del congrès i la cara de Carl Diem i en el segon, el Pati dels Lleons de l'Alhambra de Granada.

Debate y reflexión en el V Congreso de Centros de Estudios Olímpicos.