If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Chair of Sport and Physical Education

Àmbits Actuació

Contacte

Centre de Tecnificació la Farga

Pg. Mas Riera, 22 

17820 Banyoles

972 57 64 93

972 41 83 32

correu  dir.ceef@udg.edu

Mapa  Twitter  

 

Àmbits d'actuació

  • Esport i educació, centrat especialment en les etapes de formació dels nens i joves, i en els valors educatius de l’esport, així com en l’estudi i anàlisi dels models d’ensenyament i aprenentatge de l’esport en aquestes etapes de formació.
  • Entrenament i rendiment esportiu, focalitzat en aquelles modalitats que destaquen a l’àrea de Banyoles, fonamentalment rem i piragüisme. Així com els esports de col·laboració i oposició de més impacte. Igualment, també és un àmbit dedicat a l’anàlisi i millora de la formació específica dels tècnics esportius especialment en aquells àmbits relacionats amb la tecnificació i l’alt rendiment.
  • Educació Física, centrat en l’àmbit curricular, i focalitzat tant en la recerca com en la formació permanent del professorat d’educació Primària i d‘educació Secundària. També cal considerar l’E.F. en la seva accepció més àmplia lligada al desenvolupament integral de les persones.
  • Esport, turisme i desenvolupament territorial, centrat en l’anàlisi de pràctiques esportives considerant l’esport com un element important de la qualitat de vida i de la salut de la població en el marc del seu temps d’oci.
  • Olimpisme i el moviment olímpic, centrat especialment en l'estudi dels valors culturals i educatius de l'olimpisme, així com en la seva implantació social.