Càtedra Cambra de l'Empresa Familiar

Presentació

Contacte

Parc Científic i Tecnològic

Universitat de Girona

Pic de Peguera, 15

(La Creueta)

Edif. Jaume Casademont

Despatx 2.12a

17003 Girona

Tel. +34 972 183 452

Adre�a de correu electr�nic / Direcci�n de correo electr�nico / E-mail address catedra.cef@udg.edu

Presentació

Enlla� al mapa de situació / Enlace al mapa de situaci�n / Link to a map location  Creació

La Càtedra Cambra de l'Empresa Familiar va ser aprovada pel Consell de Govern de la Universitat de Girona el 25 de maig de 2006, a proposta de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Girona, amb el suport del Departament d'Organització, Gestió Empresarial i Disseny de Producte, amb els següents objectius: promoure l'intercanvi d'informació i coneixements; generar projectes de difusió en qualsevol tipus de suport; organitzar seminaris, fòrums o congressos, i desenvolupar programes de formació.

El conveni de col·laboració per a la creació de la Càtedra Cambra de l'empresa Familiar es va signar el 20 de novembre de 2006, entre la Cambra de Comerç de Girona, l'Instituto de la Empresa Familiar, l'Associació Catalana de l'Empresa Familiar, i la Universitat de Girona.

 

Enlla� al mapa de situació / Enlace al mapa de situaci�n / Link to a map location Objectius de la CCEF
La Càtedra Cambra de l'Empresa Familiar té com a objecte l'anàlisi, la investigació i la docència de la realitat, problemàtica i perspectives de l'empresa familiar des de tots els punts de vista que es consideren rellevants. La Càtedra organitzarà o col·laborarà amb altres actors en activitats relacionades amb el seu objectiu.

 

 

Patrons

                      


amb el suport de