Càtedra Cambra de l'Empresa Familiar

Empreses col·laboradores

Contacte

Parc Científic i Tecnològic

Universitat de Girona

Pic de Peguera, 15

(La Creueta)

Edif. Jaume Casademont

Despatx 2.12a

17003 Girona

Tel. +34 972 183 452

Adre�a de correu electr�nic / Direcci�n de correo electr�nico / E-mail address catedra.cef@udg.edu

Empreses col·laboradores

 

COMEXI GROUP INDUSTRIES, S.A.U. Comexi     

                                        

FRIT RAVICH, S.L.                                            Frit Ravich


LABORATORIOS HIPRA, S.A.                                LABORATORIOS HIPRA, S.A.

 

MASOLIVER GRUP                                            Grup Masoliver    

 

 

UNILCO, S.L.                                                  Unilco